Agenda för svensk musikpolitik

11 januari 2019

Svensk Jazz bjuder in till musikpolitisk debatt under Folk och Kultur i Eskilstuna torsdag 7 februari 2019 kl. 10:00–11:00.

Nätverket Ett musikliv för alla!, som samlar 22 nationella musikorganisationer, har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem.

Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Detta kräver politiska uppdateringar. Globaliseringens och digitaliseringens genomslag har visserligen möjliggjort en breddad arbetsmarknad, men samtidigt skapat likriktning som dels begränsar människors möjligheter att ta del av ett brett musikaliskt utbud, både i lurar och ”live”, dels skapar ekonomiska flöden som alltmer blivit koncentrerade till ett fåtal bolag och individer. Hur kan kulturpolitiken säkerställa att en musikalisk mångfald och en fri och obunden konst presenteras för landets invånare?

Läs mer