Arbetsmarknadens parter överens om strejkrätten

5 juni 2018

Facket och arbetsgivarna har gjort en överenskommelse om strejkrätten. Det gemensamma förslaget innebär att det inte längre ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att få ett kollektivavtal på plats. Förslaget skadar dock inte löntagarnas rätt att strejka.

Den riktning som strejkrättsutredningen tagit riskerar att rubba maktbalansen på arbetsmarknaden. Överenskommelsen mellan fack och arbetsgivare som presenterades idag är en balanserad lösning som innebär att den typ av konflikt som pågått i Göteborgs hamn inte längre blir möjlig, samtidigt som löntagarna även i fortsättningen har rätt att vidta fackliga stridsåtgärder för att få ett kollektivavtal på plats.

Förbundsordförande Jan Granvik kommenterar överenskommelsen:

”Svensk arbetsmarknad bygger på att parterna reglerar arbetsmarknaden så långt det går. Det är inte politikerna som ska lösa konflikter, sätta löner eller styra kollektivavtalsförhandlingar. Överenskommelsen visar på styrkan i den svenska modellen.”

Han påpekar att strejkrättsutredningen som tillsattes för att lösa den långdragna hamnkonflikten i Göteborg skulle kunna få negativa konsekvenser.

”Situationen i Göteborgs hamn är olycklig för alla inblandade och behöver lösas, men löntagarfientliga krafter har tagit konflikten som en förevändning att vända upp och ned på den svenska modellen. Den pågående strejkrättsutredningen riskerar att försämra arbetstagarnas rättigheter.”

Bakom överenskommelsen, som förväntas resultera i en ny lagändring, ligger de tre fackliga centralorganisationerna LO, SACO och TCO samt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

 

Överenskommelsens innehåll

Förslaget innebär att det inte längre ska vara tillåtet att vidta stridsåtgärder som inte syftar till att uppnå kollektivavtal. Rätten till sympatiåtgärder, politiska stridsåtgärder eller indrivningsblockader påverkas inte, och det görs ingen inskränkning i rätten att sätta in fackliga stridsåtgärder för att få till kollektivavtal.