De är här nu – vi mänskliga musikskapare har fått konkurrens

Blockchain – vägen till exakta royaltyutbetalningar

6 mars 2018

Debatt. Många anser att blockchain kommer att förändra vår värld i lika hög grad som internet. Vad är det som är så revolutionerande? Tänk dig en global musikindustri som enats om ett system där varje utgiven ljudfil genererar en automatiserad dokumentation och royaltyutbetalning när man spelar den. Det undanröjer alla hinder för hundraprocentigt korrekta ersättningar men vi rättighetshavare måste ställa gemensamma krav, skriver Tommy Kaså.

Korrekt ersättning i realtid

Om vi försöker definiera ett blockchain-scenario ur en musikanvändares perspektiv skulle det kunna se ut så här: Du är krögare och ska starta en salsarestaurang. Till rätterna med chilifrukter, koriander och lime har du en klar tanke om vilken musik du ska använda för att ytterligare höja smakupplevelsen. Du gör det enklaste, du googlar fram den musik du vill ha och spelar den direkt. Resten är automatiserat. Närmast i realtid leder varje form av musikanvändning till dokumentering och kontering med full tillförlitlighet enligt redan ingångna avtal (smart contracts). Det vill säga alla rättighetshavare får sin del direkt på sitt konto.

Om man mer tekniskt vill definiera blockchain, är det ett peer-to-peer-nätverk med en huvudbok, en liggare, som distribueras över hela världen. När förändringar i huvudboken sker ingår ändringarna i ett ”block” av transaktioner. Det nya blocket läggs till det föregående i en linjär kronologisk ordning som skapar en kedja, en blockchain. Det innebär att hela historien av händelser registreras som ett fullständigt sökbart offentligt arkiv.

Blockchain är det första fungerande beviset på att vi nu kan göra affärer utan tredje part, ett helt nytt sätt att kunna lita på varandra. Tillsammans med smart contracts som använder blockchainteknik för att dokumentera och verifiera sitt eget genomförande, öppnar detta stora möjligheter för ett effektivt och exakt system för royaltyavräkning i musikbranschen. Det skulle kunna fungera som i exemplet ovan, ett kontrakt mellan alla rättighetshavare om automatisk royaltyutbetalnings-split som kontraktet utför själv.

 

Många fler skulle kunna leva på sin musik

Vi musikskapare har länge nöjt oss med ersättningar från upphovsrättsföreningar, musikförlag och skivbolag som långtifrån varit hundra procent korrekta. Exaktheten i utbetalningarna är mycket sämre än vad rättighetshavare faktiskt känner till. Men nu finns det nya tekniska möjligheter att nå full precision. Den möjligheten kom med den digitala teknikeran, ohindrat blockchain.

Förutsättningarna har aldrig varit bättre men vi aktiva rättighetshavare, vars plånbok det gäller, måste vara tydliga med vad vi som medlemmar – och därmed ägare – förväntar oss av upphovsrättssällskapens styrelser i den nya teknikeran. Om vi tillsammans kräver en hundraprocentigt korrekt utbetalning är jag övertygad om att många fler skulle kunna leva på sin musik.

 

Vad händer med upphovsrättssystemets trovärdighet?

Det märks ett allt större intresse från branschens intressenter och innehållsleverantörer för hur fördelningen egentligen ser ut, samtidigt som motsättningarna skärps eftersom de betalningsansvariga inte sällan försöker förhindra ljusskygg ”fördelningspolitik” från att komma i dagen.

Syftet med upphovsrätten är att stimulera konstnärligt skapande genom att ge den som skapat något rätten att kunna bestämma över och tillgodogöra sig det ekonomiska resultatet. Ett grundläggande drag är alltså att fördelningen ska ske utifrån den faktiska användningen.

Vad kommer att hända med trovärdigheten för hela upphovsrättssystemet när det alltmer uppdagas att många av de rättighetshavare som man säger sig samla in för inte ens kommer att identifieras, än mindre få ersättningarna som härrör ur deras musikrättigheter? Fördelningsnycklar, analogier, utbetalningströsklar etc. som sänkt precisionen i utbetalningarna har nu inte längre något berättigande.

 

Hundra procent rättvist i den digitala eran

Digitalteknikeran innebär att vi inte längre behöver acceptera felaktiga utbetalningar, pengar som betalas ut två år efter själva musikanvändandet eller dyker upp som en ospecificerad klumpsumma, omöjlig att kontrollera i efterhand. Dessutom har vi nu blockchain och smart contracts som ett drömscenario på musikhimlen. Ett system som helt utan mänsklig inblandning kan dokumentera och överföra valuta till alla involverade rättighetsinnehavare närmast i realtid varje gång en låt strömmas. Hundra procent rättvist. Någon emot?

Tommy Kaså
Vice ordförande Musikerförbundet

Mer om Blockhain: läs intervjun med Tommy Kaså i Vices artikel ”Kan blockchain göra livet lättare för musiker?”.