En hållbar kulturpolitik för musiklivet

En hållbar kulturpolitik för musiklivet

11 januari 2018

Socialdemokraterna ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program inför valet 2018 och har bett aktörer från kultursektorn att bidra till utformandet. Den 11 januari bjöd de in Musikerförbundet och ett antal andra branschorganisationer för att få höra om vilka frågor vi driver och vilka politiska satsningar vi vill se.

Musikerförbundet anser att en hållbar kulturpolitik måste ha ett rikstäckande fritt musikliv på hög professionell nivå som målsättning. Möjligheten att framföra eller uppleva livemusik ska inte avgöras av var man bor.

Därför lyfte förbundsordförande Jan Granvik behovet av att utveckla och professionalisera arrangörsledet. Det krävs ett utökat, breddat, centralt stöd som kan stärka det fria musiklivets utbud för alla publikgrupper oavsett geografisk hemvist.

Lika nödvändigt är det med satsningar på en musikundervisning och kulturskola som är kostnadsfri och tillgänglig för alla. Det är viktigt att ta vara på den talang som finns bland barn och unga, och i grunden är det även en rättvisefråga. Familjens ekonomi ska inte avgöra möjligheterna att ägna sig åt musik.

På mindre orter spelar musiklärarna också ofta en viktig roll som motor i det lokala kulturlivet. Deras engagemang skapar värde för hela det omgivande samhället.

 

Aktuella utmaningar inom kultursektorn

Jan Granvik lade också fram förbundets syn på vilka utmaningar inom kultursektorn politikerna behöver ta sig an i nuläget.

Omställningen till digitaliseringen och nya affärsmodeller är ett område där lagstiftningen inte hängt med. De ekonomiska konsekvenserna av detta, i kombination med globaliseringen, är mycket kännbara. Generellt är ersättningarna till musiker och artister låga. Ett fåtal bolag, aktörer och artister får i princip 90 % av den ekonomi som hela musikindustrin skapar.

Branschen behöver hjälp från politiken för att få balans och förutsättningar för ett hållbart system. En lagstadgad rätt till ersättning från streamingtjänsterna till medverkande musiker skulle vara ett avgörande steg framåt.

En annan aktuell utmaning är jämställdhetsarbetet. Som en nödvändig konsekvens av metoo-uppropet måste politiken avsätta medel för att kulturorganisationerna ska kunna jobba med frågan. I grunden är det arbetsgivarens ansvar, men när det gäller frilansare måste vi åtgärda problematiken själva eftersom de ofta saknar en tydlig motpart som kan ta ansvar för arbetsmiljön. Då våra egna resurser för det omfattande arbete som krävs för att göra skillnad för den gruppen inte är tillräckliga, föreslår Musikerförbundet att regeringen skjuter till medel som ska kunna sökas via Kulturrådet.

 

Läs mer om behovet av ökat stöd till det fria musiklivet.

Läs mer om våra krav på en lagstadgad ersättningsrätt från digitala plattformar.

Läs mer om vårt arbete för en jämställd musikbransch.