Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker

8 september 2023

Arbetar du, eller har du arbetat, som musiker? I så fall kan du söka ekonomiskt bidrag från Gustaf Fränckels Understödsstiftelse för musiker.

Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker som är boende i Sverige.

Ansökan är öppen till den 30 september och finns här: