Internationell konferens om streaming och ersättningar

Internationell konferens om streaming och ersättningar

9 oktober 2018

På en konferens i Los Angeles den 2–3 oktober analyserade musikerfackförbund och intresseorganisationer streamingmarknadens utveckling och diskuterade gemensamma strategier för att hantera musikers och artisters rättigheter i en hårt digitaliserad musikbransch. Musikerförbundets ordförande Jan Granvik deltog och talade om det svenska perspektivet.

Streamingmarknadens framväxt har transformerat musikbranschen i grunden och digitala prenumerationstjänster som Spotify ökar stadigt sin dominans. Utvecklingen har fått märkbara konsekvenser för de som skapar musiken och det handlar inte bara om nya distributionskanaler och möjligheter att nå ut – många får orimligt låga utbetalningar och en del får överhuvudtaget inte ersättningarna de har rätt till.

Problemet är globalt så det behövs internationell samverkan för att stärka utövarnas ställning och skydda deras intressen. Därför anordnade det amerikanska musikerförbundet AFM och musikerfackens internationella organisation FIM konferensen ”The economy of streaming media” i Los Angeles den 2–3 oktober för att ge branschorganisationer från hela världen möjligheten att diskutera utmaningarna på den digitala arenan.

 

Viktigt med gemensamma strategier

Musikerförbundets ordförande Jan Granvik medverkade för Sveriges räkning. Han tycker att det är viktigt att delta i det internationella samarbetet. Vi är världens tredje största musikexportland.

– Utvecklingen ser likadan ut i hela värden: streamingtjänster och digitala plattformar genererar mycket små inkomster till de flesta musiker och artister trots att de omsätter och tjänar mycket stora pengar – Spotify värderas till 284 miljarder kronor. Genom internationell samordning och gemensamma strategier kan vi stärka vår position gentemot våra globala motparter. De är resursstarka aktörer som bjuder hårt motstånd när vi vill att de delar med sig av intäkterna vi är med och skapar.

– I och med digitaliseringen blir dessutom upphovsrättsfrågorna ännu viktigare och mer komplexa. Det är en bild vi alla delar.

 

Politikerna i EU har fått upp ögonen för maktobalansen

Jan Granvik deltog i ett panelsamtal om dagens internationella upphovsrättslagstiftning. Deltagarna diskuterade även ersättningarna och hur musiker och artister ska få en rättvis del av intäkterna från den digitala arenan.

– Den lagstiftning som finns idag är inte nog. De internationella upphovsrättsavtalen har goda intentioner men tillämpningen fungerar inte som den ska. Problemet är att musiker och artister har en alltför svag förhandlingsposition i förhållande till de stora bolagen. Här är den enda lösningen en lagstadgad, obligatorisk rätt till ersättning från de digitala plattformarna. Bara så kan utövarna få rimligt betalt. Politikerna har insett att det finns en maktobalans eftersom man nu försöker stärka utövarnas ställning på den fronten genom copyrightdirektivet.

 

Det som händer i USA påverkar EU:s musiker och artister

EU och USA är två skilda marknader. Hur kan de samarbeta för att stärka upphovsrätten?

– Det finns två vägar att gå, antingen förändra lagstiftningen eller satsa på förhandlingar. I EU väntar vi på att copyrightdirektivet ska antas och att vi på så sätt kan förändra situationen. I USA är det en mycket svår och långdragen process att driva igenom en förbättrad lagstiftning så de satsar på rimliga villkor via kollektivavtalsförhandlingar med de globala företagen, som Spotify och Netflix.

Om de lyckas sätta normer för ersättningar och avtalsvillkor spiller det över till Europa och tvärtom: det som händer i EU påverkar USA och även andra länder.

Hur gick samtalen om copyrightdirektivet på konferensen?

– USA och andra länder utanför EU var väldigt intresserade av att få veta vad som händer för det påverkar ju även dem. De lösningar som görs på Europanivå kan man använda som hävstång i sitt eget arbete, det är en vanlig metod: man pekar på hur andra länder har löst olika frågor för att förändra sin egen lagstiftning.

– Vi diskuterade också Google, hur deras lobbyarbete påverkat den politiska processen och EU-omröstningen. I USA finns stor erfarenhet av deras lobbyarbete mot politiken.

 

Läs mer: Konferensens slutsatser finns sammanfattade på FIM:s hemsida (pdf).