Kulturarbetare nekades arbetsmarknadsutbildning under pandemin.

2 juli 2021

Arbetsförmedlingen började tillämpa en strängare tolkning angående att anvisa arbetsmarknadsutbildningar till kulturskapare med F-skattsedel. En av dem som drabbades är musikern Göran Hallmarken. Först när en journalist från SVT Kultur kontaktar Musikerförbundets jurist, Anton Gunnars, och sätter denne och Göran i kontakt med varandra medger Arbetsförmedlingen att det skett en förändring i direktivet. Efter påtryckningar så backar nu Arbetsförmedlingen från sin strängare tolkning.

Det började i mars med en trevlig 3-veckors kurs i bildredigering men sen tog det stopp.

Göran blev muntligen informerad att sedan i början av året fanns nya direktiv som innebar att företagare, de som har F-skatt eller sitter i en styrelse, inte längre skulle anses som arbetslösa och därmed inte längre kunde bli anvisade Arbetsförmedlingens kurser.

Göran kontaktade Arbetsförmedlingen som inte ville medge att det skett några förändringar utan hänvisade till ett direktiv från 2007.  De kunde inte heller ge någon riktig förklaring till hur det kom sig att han fick gå den första delen i utbildningen men nu helt plötsligt inte skulle få fortsätta med del två.

En lång mailkonversation följer men Göran får aldrig någon riktig förklaring till den plötsliga förändringen.

Först när en journalist från SVT Kultur kontaktar Musikerförbundets jurist, Anton Gunnars, och sätter denne och Göran i kontakt med varandra medger Arbetsförmedlingen att det skett en förändring i direktivet.

Efter påtryckningar så backar nu Arbetsförmedlingen från sin strängare tolkning när det gäller att anvisa arbetsmarknadsutbildningar till kulturskapare med F-skattsedel.

I höst startar en ny kurs i videoredigering och Göran tror att han kan få jobb genom att gå den.

Vi håller tummarna för att det blir så..

Se SVT inslaget här: kulturarbetare-nekas-utbildning-hos-arbetsformedlingen-under-pandemin

Foto Arbetsförmedlingen fasad: Peter Kroon

Kurser och spetsutbildningar för att bredda och omskola sig var precis vad Göran Hallmarken tyckte sig behöva under sin pandemi-arbetslöshet. Detta för att återvända till arbetsmarknaden med ny kompetens och nya verktyg i lådan. (Foto: Björn Falkevik)