Missa inte att söka stipendium/stöd hos Konstnärsnämnden och Kulturrådet

7 maj 2020

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendierStipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer som till följd av Coronakrisen drabbats av utebliven ersättning. Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Deadline för ansökan närmar sig, MISSA INTE DESSA!

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner till konstnärer

Konstnärsnämnden fördelar 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma konstnärer  inom bild och form, musik, teater, dans, samtida cirkus och film som till följd av Coronakrisen drabbats av utebliven ersättning. Intäktsbortfall måste kunna styrkas genom att exempelvis avtal som slutits med en uppdragsgivare.

Krisstipendierna från Konstnärsnämnden kan sökas senast 14 maj och görs via Konstnärsnämndens hemsida.

Läs Konstnärsnämnden FQA för mer information

 

Kulturrådets stöd

Kulturrådet fördelar 370 miljoner kronor ur regeringens stödpaket till kulturen. Stödet omfattar inställda och uppskjutna kulturevenemang i Sverige till följd av covid-19. Kulturrådets stöd kan också sökas av konstnärligt verksamma aktörer som arbetat med eller skulle ha medverkat i evenemanget, det är alltså inte bara till Konstnärsnämnden man kan vända sig till som enskild kulturskapare.

Stödet kan dock endast sökas av juridiska personer eller enskilda näringsidkare som är verksamma i Sverige och som bedriver eller arrangerar professionell kulturverksamhet. Man måste alltså bedriva någon form av företag för att komma i fråga i Kulturrådets stödgivning.

Deadline Stödpaket kultur: scenkonstföreställningar 12 maj!

Läs mer och sök bidrag på Kulturrådets hemsida!