Musikerförbundet kritiserar regeringens ersättningsutredning

13 maj 2022

Regeringens ersättningsutredning är en total besvikelse och ett svek mot svenska musiker.

Medan konsumtionen av musik ständigt ökar, blir diskussionen om utövarnas rätt till rimlig ersättning alltmer angelägen. Därför var det med höga förväntningar som Musikerförbundet välkomnade regeringens ersättningsutredning (Ju 2021:04) som bland annat gav möjlighet till en oavvislig ersättningsrätt, en garanterat minimiersättning vid streaming som inte kan förhandlas bort. Men i stället för möjligheter, visade sig utredningen vara en besvikelse.

– Det var inte en dag för tidigt för ett seriöst förslag på hur lagstiftningen skulle kunna fungera bättre i en alltmer digitaliserad värld med nya affärsmodeller. Men utredningen saknar förslag på verkningsfulla åtgärder såväl som en igenkännbar verklighetsbeskrivning och djupare analys. Den bygger snarare på resonemang som de stora tech-bolagen brukar föra fram, vilket är mycket frustrerande, säger Musikerförbundets förbundsordförande Jan Granvik som även är ordförande i SAMI:s styrelse.

Att presentera en sådan utredning när Sverige som land borde gå i bräschen för en modern och välfungerade musikindustri är skamligt. Inte bara för de musiker som förlorat sin möjlighet till bättre villkor, utan även för oss som land, när vi i Europa är det ledande landet för musikexport och när en av de största streamingtjänsterna faktiskt är ett svenskt bolag.

– Den här utredningen är ett fullkomligt haveri. Utredaren utgår från en missvisande beskrivning av musikmarknaden. Vi vill uppmana justitieminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter att slänga hela utredningen, och tillsätta en helt ny och seriös streamingutredning liknande den i Storbritannien, säger Jan Granvik.

Ta del av den svenska utredningen här. 

Ta del av utredningen från Storbritannien här.

Kontraktperson:
Jan Granvik
Förbundsordförande
Mobil: 070-736 52 61
jan.granvik@musikerforbundet.se