Seminarium om musikbranschen och jämställdhet

20 maj 2019

Knappt två år har gått sen #metoo rörelsen drog igång där kvinnor öppet berättade om hur de systematiskt blir utsatta för sexulla övergrepp. Kvinnor från olika branscher gick samman och berättade och musikbranschen var inget undantag. Den 16 maj 2019 samlade Musiksverige till ett seminarium för att diskutera hur situationen ser ut idag.

Musiksverige är en intresseorganisation som driver den samlade musikbranschens frågor. Musiksverige ägs av STIM, SAMI och Ifpi Sverige och Musikerförbundet är en av medlemsorganisationerna.
Under seminariet fick man ta del av resultatet på en undersökning angående jämställdheten inom musikbranschen och lyssna på panelsamtal med representanter från olika musik-organisationer i Sverige.

Musikbranschen är kanske den allra värsta när det kommer till sexism och sexuella övergrepp. Det menar i alla fall Annah Björk, kulturjournalist och författare till boken ”Ni måste flytta på er”. Seminariet öppnas med att Annah läser ett stycke ur sin bok, där hon beskriver hur Molly Sandén, känd svensk artist och låtskrivare, blir bestulen och lurad av en känd amerikansk artist. Mollys situation är inget unikt. I boken ”Ni måste flytta på er” beskriver Annah många kända kvinnors upplevelser och synliggör den struktur som tillåter den här typen av maktmissbruk och förtryck.

-Grunden till den här strukturen är en väldigt mansdominerad bransch, stora drömmar och massa pengar, tror Annah.

Hör Annah läsa ur sin bok och intervjuas av Sara Wiggberg här

 

Resultat av fokusgruppsamtal

Sara Wiggberg fortsätter seminariet med att presenterar resultatet av fokusgruppssamtal som utfördes 2017 och 2019. 36 personer deltog i åtta olika fokusgrupper; musikbolag, musikförlag, organisationer och managment/live, där kvinnor och män samtalade var för sig. Man diskuterade 4 huvudsakliga områden; Hur mår musikbranschen idag? Hur har #metoo påverkat branschen? Hur ser din arbetsplats ut? Beskriv hur det kommer se ut om 10 år, är vi jämställda då?

Resultatet presenterades bland annat i form av citat från deltagarna.

”Jag har aldrig varit i en studio med en kvinna fastän jag jobbat i branschen i 10 år”. – man

”#metoo har ruskat om branschen” – kvinna

Sammanfattningsvis kan man säga att i och med #metoo har det blivit lättare att prata om den här typen av frågor men att det inte har genererat några jättestora förändringar än. Det finns alltså en hel del kvar att göra.

Se hela presentationen av resultatet här

 

Panelsamtal om jämställdhet nu och i framtiden

Avslutningsvis diskuterades jämställdhet i ett panelsamtal som bestod av Jan Granvik, ordförande i Musikerförbundet, SAMI och Musiksverige, Anna Sjölund, VD på Live Nation, Joakim Johansson, General Manager/Mareting Director på Universal Music och Eric Hasselqvist, VD på Publishing Company TEN. Ett av ämnena som diskuterades var framtiden. Hur kommer det se ut om 10 år?

En gemensam åsikt i panelen var att det pågår ett generationsskifte i branschen. Den nya generationen kommer föra med sig en förändring och tvinga ut de gamla strukturerna. Dock kan man inte förlita sig helt på att den nya generationen skall göra jobbet utan man bör själv trycka på för att få till en förändring. Jan Granvik poängterar också det ansvar man har som ledare för att främja en jämställd arbetsmiljö.

Se hela panelsamtalet här

Panelsamtal med Jan Granvik, Anna Sjölund, Joakim Johansson och Eric Hasselqvist

Anmäl sexuella trakasserier

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier, oegentligheter eller bristande jämställdhet på din arbetsplats? Rapportera det till Musikerförbundet. Våra skyddsombud kan följa upp din anmälan och begära åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

Kontakta oss:

Maria Blom, tel.: 08-587 060 20, e-post: maria.blom@musikerforbundet.se
Joel Botnen Diamant, tel.: 08-587 060 05, e-post: joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se
eller arbetsmiljo@musikerforbundet.se

  • Du kan vara anonym.
  • Du behöver inte vara medlem i Musikerförbundet.
  • Om du vill kan du ange om du vill ha återkoppling från ett manligt eller kvinnligt skyddsombud.

 

Hjälp att få upprättelse vid diskriminering eller trakasserier

Om du har drabbats av sexuella trakasserier eller annan könsbaserad diskriminering kan du som är medlem få hjälp att driva frågan juridiskt mot din arbetsgivare.

Mejla info@musikerforbundet.se eller ring 08-587 060 00 (växeln) för att komma i kontakt med en ombudsman och undersöka förutsättningarna för att gå vidare. Vi tar inte kontakt med din arbetsgivare om du inte tillåter det.