Tjugo musikorganisationer i gemensamt upprop: Staten behöver utreda musiklivet

8 februari 2018

Förutsättningarna för svenskt musikliv har förändrats sedan den nuvarande kulturpolitiken grundlades. Det är hög tid för en uppdatering. I ett musikpolitiskt upprop inför valet 2018 kräver vi och nitton andra organisationer en parlamentarisk utredning. 

Det vi ber de ansvariga politikerna om är en helhetsbild över musiklivets komplexa ekosystem och ekonomiska flöden. Hur ser villkoren ut inom de olika genrerna och musikfälten? Vad finns det för förutsättningar för internationell verksamhet? Och framför allt: Hur uppfyller dagens statliga musikpolitik de kulturpolitiska målen?

Tidigare stora sektorsutredningar, till exempel utredningen av museerna i Sverige och filmutredningen, har visat på möjligheten till en positiv politisk utveckling. Vi är  övertygade om att en parlamentarisk översyn med en analys av musiklivets strukturer som mål skulle skapa det underlag som behövs för en tidsenlig nationell musikpolitik.

Läs hela uppropet och skriv under stödlistan här: ettmusiklivforalla.se.

 

Musikpolitisk debatt den 11/4

Onsdag den 11 april kl. 13.30–15.30 bjuder uppropet in till en öppen musikpolitisk debatt på Stallet (vid Nybrokajen i Stockholm).