Valet 2018: Var står partierna i kulturpolitiken?

24 augusti 2018

Valdagen närmar sig. Musikerförbundet har frågat riksdagspartierna om deras kulturpolitiska prioriteringar och vad musiker och artister kan räkna med att få för sin röst när de beger sig till vallokalen den 9 september.

Hur kommer kulturarbetarna att påverkas av valresultatet? För att ta reda på det skickade Musikerförbundet ett antal frågor till politiker från alla riksdagspartier.* Bland annat fick de lista sina viktigaste kulturpolitiska prioriteringar och svara på hur deras parti tänker förbättra villkoren för de yrkesverksamma i den kreativa sektorn.

 

Så satsar partierna på kulturen efter valet

Läs om vilket parti som vill tillsätta en upphovsrättskommission, vilka som vill ge regionala scener tillfälliga nationella uppdrag och vad politikerna anser om att många på musikernas arbetsmarknad känner sig tvungna att skaffa F-skattsedel.

 

1. Hög utbildning – låg inkomst och stor otrygghet

Många kulturarbetare har hög utbildning men låga inkomster, svårt att försörja sig och få tillgång till social trygghet. Vad tänker ni göra för att förbättra för dem?

Läs politikernas svar.

 

2. Den konstnärspolitiska utredningens framtid

Om ni vinner valet, kommer ni att använda er av den konstnärspolitiska utredningen?

Läs politikernas svar.

 

3. Lagstifta om garanterad rätt till ersättning för streamad musik?

Svenska regeringen stödjer inte aktivt utövarnas krav på en oavvislig ersättningsrätt (Fair Internet for Performers-kampanjen) i EU:s arbete med nya regler på upphovsrättsområdet. Hur ser ditt parti på frågan?

Läs politikernas svar.

 

4. Ge musikskaparna mer makt i förhandlingar med storbolagen

Den konstnärspolitiska utredningen konstaterar det Musikerförbundet länge hävdat: att de ekonomiska strömmarna i musikindustrin är stora men att digitaliseringens effekter leder till allt mindre betalt för musiker och artister. Det mesta av intäkterna koncentreras till några få i branschen. Hur skapar man mer balans i en förhandlingssituation där ena parten är en tung global aktör?

Läs politikernas svar.

 

5. Kulturarbetarnas dåliga villkor

Vilka är de tre viktigaste åtgärderna för att förbättra villkoren för kulturarbetare?

Läs politikernas svar.

 

6. Kulturföretagarna och pensionerna

Den konstnärspolitiska utredningen föreslår att det ska utredas hur man kan skapa en modell som ger samma fördelar som de anställdas kollektivavtalade tjänstepensioner till egenföretagare. Vad tycker ni om det?

Läs politikernas svar.

 

7. Kulturpolitiska prioriteringar

Vilka är de tre viktigaste kulturpolitiska prioriteringarna?

Läs politikernas svar.

 

8. Tillgången till kultur utanför storstadsområdena

Har ni någon politik för att få ut professionell kultur i hela landet? Hur ska det gå till?

Läs politikernas svar.

 

9. Pressen att fakturera skapar problem på musikernas arbetsmarknad

Idag nekas facket kollektivavtal med hänvisning till konkurrenslagstiftningen (det är trustbildning att organisera företagare) och får svårt att företräda sina medlemmar.

Kollektivavtalen dumpas av egenföretagare som inte ens förstår att de inte har samma rättigheter som anställda.

En massa människor utför fysiskt arbete på svensk arbetsmarknad, många gånger helt utan försäkringsskydd.

Folk pressas till fakturering.

Har du någon uppfattning om hur man kan komma tillrätta med problemen som uppstått på musikernas arbetsmarknad till följd av att det är så lätt att få F-skattsedel?

Läs politikernas svar.

 

* Vi skickade enkäten till kulturutskottsledamöter från samtliga riksdagspartier. Alla svarade utom Sverigedemokraterna.

Texten har tidigare publicerats i Musikerns sommarnummer.