Avdelning Mellersta norrland

Postadress: Östra Långgatan 13 B, 852 36 Sundsvall
Telefon: 060-61 21 39
Mejl: avd.mellerstanorrland@musikerforbundet.se

 

Styrelsen

Jonas Eriksson, ordförande
Jonas.eriksson@musikerforbundet.se

Gunnel Persson, ledamot
Gunnel.persson@musikerforbundet.se

Mats Siggstedt, ledamot
Mats.siggstedt@musikerforbundet.se

Henrik Åberg, ersättare
Henrik.aberg@musikerforbundet.se

Kent Viksten, ersättare
Kent.viksten@musikerforbundet.se

 

Regionalt skyddsombud

Kenneth Högström
kenneth.hogstrom@musikerforbundet.se

 

Försäkringsinformatör

Kent Viksten
kent.viksten@musikerforbundet.se