Din upphovsrätt

Musikerförbundet värnar om en stark upphovsrätt och arbetar för att försvara och utveckla den. Ditt medlemskap ger dig tillgång till tjänster som skyddar dina rättigheter.

Upphovsrätten är en viktig inkomstkälla för musiker, kompositörer och artister. Den innefattar rätten till ekonomisk ersättning för det man skapat eller framfört och en ideell rätt, som innebär rätten att omnämnas i samband med att ett verk säljs eller framförs samt att ingen får använda verket eller framförandet på ett kränkande sätt.

Upphovsrätten är unik på det sättet att man får den i samma stund som man skapar något – det behövs med andra ord ingen särskild registrering.

Genom ditt medlemskap i Musikerförbundet får du tillgång till tjänster som skyddar dina rättigheter på upphovsrättsområdet.


Förhandlingshjälp och rådgivning

Är du A-, D-, T- eller F-medlem har du rätt till förhandlingshjälp och gratis rådgivning kring dina avtal. Vi förhandlar kontrakt för våra medlemmar mot olika musikbolag i Sverige och utomlands.

Hjälp vid upphovsintrång

Om någon har använt din musik utan ditt medgivande kan Musikerförbundet verka för att du ska få ersättning.

Deponera ditt verk

Musikerförbundets medlemmar kan deponera sina verk hos oss och vi rekommenderar dig som upphovsperson att utnyttja tjänsten. Om inte annat som bevis på att verket existerat vid en viss tidpunkt.