Minskade kostnader för aktiebolag

Nedsättning av socialavgifter

Under perioden mars till juni sänks arbetsgivaravgifterna till 10,21%.

Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad, vilket underlättar för företag som drabbats av ett plötsligt inkomstbortfall samtidigt som lönekostnader finns kvar.

 

Kommentar:

Denna åtgärd ger direkt effekt genom att den minskar utgifterna. Eftersom reglerna börjar gälla 6 april blir avgifterna rätt från början om ni lämnar er arbetsgivardeklaration efter den 6 april.

Läs mer på skatteverket

 

Anstånd med skatteinbetalningar

Det ska vara möjligt att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

 

Kommentar:

Ni ansöker om anstånd med skatteinbetalningar på skatteverkets hemsida.

Läs mer på skatteverket

 

Korttidsarbete

Regler om korttidsarbete tillämpas från och med 16 mars. Reglerna innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till drygt hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut minst 92,5% av lönen vid en sådan permittering.

Kommentar:

Ni kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från 7 april. Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det påverkar inte heller hur ni ska redovisa arbetsgivardeklarationen.

Läs mer på Tillväxtverket

Uppdatering 14/4:
”Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Det nya systemet innebär att kostnaderna minskar ännu mer för arbetsgivaren. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.”
-Pressmeddelande från Finansdepartementet

 

Ersättning för sjuklönekostnader

Staten tar tillfälligt över hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under april och maj. Arbetsgivare ska fortfarande betala ut sjuklön till de anställda, men kommer att få ersättning av staten genom systemet med ersättning för sjuklönekostnader. Hanteringen av stödet ska regleras i en regeringsförordning.

Kommentar:

Från och med 1 april och till och med sista maj står staten för sjuklönekostnaderna i ditt företag. Med sjuklönekostnader menas förutom sjuklönen även kostnader för arbetsgivaravgifter.

Hanteringen av stödet ska regleras i en regeringsförordning. I förslaget till ny förordning föreslår regeringen att ersättning för sjuklönekostnader ska hanteras inom det befintliga systemet – ersättning för höga sjuklönekostnader – vilket innebär att arbetsgivaren rapporterar sjuklönen i arbetsgivardeklarationen (precis som vanligt),

Läs mer på Försäkringskassan

 

Karensavdraget slopas

Karensavdraget slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukperioden. Slopandet innebär att försäkringskassan kommer att betala ut en dags sjukpenning direkt till den som är sjuk och får ett karensavdrag från sin sjuklön. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som tidigare.

 

Kommentar:

Du räknas som anställd i ditt eget aktiebolag och gör löneavdrag för karensavdraget. Som anställd ersätts du med ett schablonbelopp på 700 kronor före skatt.

Läs mer på Försäkringskassan

 

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

Försäkringskassan har beslutat att läkarintyg inte ska krävas förrän tidigast dag 22 vid ansökan om sjukpenning, samt att kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

 

Kommentar:

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars. Försäkringskassan kommer inte kräva in läkarintyg för de första 21 dagarna om det saknas i ansökan.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Läs mer på Försäkringskassan

 

Informationen är sammanställd från regeringens och respektive myndighets aktuella hemsidsidor. För ytterligare information ber vi er att kontakta respektive myndighet alternativt söka information på deras hemsidor.