Minskade kostnader för enskild firma och handelsbolag

Nedsättning av egenavgifter

Egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag ska för beskattningsåret 2020 sättas ned till 10,21% (ålderspensionsavgiften) på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor.

 

Kommentar:

Eftersom enskilda näringsidkares egenavgifter fastställs först när slutskattebeskedet kommit ger denna åtgärd inte några extra pengar direkt om man inte lämnar in en ny preliminärdeklaration för 2020 och samtidigt tar med de sänkta egenavgifterna i beräkningen. Konsekvensen blir då att man betalar in mindre preliminärskatt varje månad och därmed har mindre utgifter.

Läs mer på skatteverket

Utökad ersättning till periodiseringsfond

De tillfälliga reglerna gör det möjligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag att sätta av hela sin vinst för år 2019, upp till högst 1 miljon kronor, till periodiseringsfond. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor. Möjlighet finns då att kvitta beloppet mot framtida förluster.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till halvårsskiftet. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen sker utbetalningen som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit. En näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

 

Kommenatar:

Utökad avsättning till periodiseringsfond kan, åtminstone tillfälligt, rädda en svår ekonomisk situation genom att man får tillbaka pengar som man betalt in föregående år.

Tänk dock på att du inom sex år måste ha avyttrat fonden och därmed också skatta för de avsatta pengarna om företaget inte gör en förlust som man kan kvitta mot.

En annan aspekt att ta hänsyn till om man nyttjar detta fullt ut är att den deklarerade inkomsten för 2019 kan bli 0 kronor. Detta kan eventuellt få effekt på kreditvärdigheten och andra saker som baseras på årsinkomst.

Vår bedömning är att det som frilansare kan vara riskabelt att använda denna åtgärd.

Läs mer på Skatteverket

 

Ersättning för karensavdrag

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag har vanligtvis 7 dagars karens men det finns möjlighet att välja ända upp till 90 dagars karens.

Enligt de nya reglerna ska man få sjukpenning för sjukperiodens första 14 dagar oavsett val av antal karensdagar. Som egenföretagare ersätts du med ett schablonbelopp på 804 kronor före skatt.

 

Kommentar:

Om du är sjuk och ska begära ersättning från Försäkringskassan är det bra att känna till att kravet på läkarintyg är slopat. Detsamma gäller för vabintyg om du behöver ansöka om vård av sjukt barn.

Läs mer på Försäkringskassan

 

Slopat krav på läkarintyg

Kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

Försäkringskassan har beslutat att läkarintyg inte ska krävas förrän tidigast dag 22 vid ansökan om sjukpenning, samt att kravet på läkarintyg från och med åttonde sjukdagen slopas tillfälligt för att avlasta sjukvården.

 

Kommentar:

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Det gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars. Försäkringskassan kommer inte kräva in läkarintyg för de första 21 dagarna om det saknas i ansökan.

Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Läs mer på Försäkringskassan

Korttidsarbete

För dig som är delägare och anställd i ett Handelsbolag (OBS: gäller ej för dig med enskild firma tyvärr):

Korttidsarbete innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med upp till drygt hälften genom att staten står för en större kostnad. Arbetstagaren ska få ut minst 92,5% av lönen vid en sådan permittering.

Kommentar:

Ni kan ansöka om stödet hos Tillväxtverket från 7 april. Ansökan om korttidsarbete påverkar inte rätten till sänkt arbetsgivaravgift. Det påverkar inte heller hur ni ska redovisa arbetsgivardeklarationen.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida

Uppdatering 14/4:
”Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020. Det nya systemet innebär att kostnaderna minskar ännu mer för arbetsgivaren. Lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Kombinerat med de nedsatta arbetsgivaravgifterna kan upp till 86 procent av den totala lönekostnaden lyftas från arbetsgivaren under maj och juni månad.”  
-Pressmeddelande från Finansdepartementet

 

Informationen är sammanställd från regeringens och respektive myndighets aktuella hemsidsidor. För ytterligare information ber vi er att kontakta respektive myndighet alternativt söka information på deras hemsidor.