#låtkulturenleva – Skriv under vår namninsamling

Vill du att kulturen ska överleva coronapandemin? Skriv då under vår namninsamling, dela våra bilder på sociala medier och använd hashtaggen #låtkulturenleva

Arbetslöshetsförsäkringen fungerar inte tillräckligt bra för kulturskapare. Idag är den utformad och anpassad till den ”traditionella” arbetstagaren som arbetar 8 timmar om dagen, 40 timmar i veckan på en och samma arbetsplats. Ser man till kulturarbetsmarknaden, där antalet traditionella tillsvidareanställningar är få och präglas av projektanställningar och uppdrag, så är arbetslöshetsförsäkringen istället väldigt dåligt anpassad. Vi begär att regeringen agerar och inför ytterligare lättnader i arbetslöshetsförsäkringen!

Kulturskapare bör tillåtas söka arbeten på det sätt som denne normalt gör, dvs. marknadsföra sig, stärka sitt varumärke, kontakta arrangörer och kunder, planera nya föreställningar mm utan att riskera att förlora sin a-kassa och att bli återbetalningsskyldig.

 

Namninsamling

Skriv under vår namninsamling >

Delningsbilder för sociala medier

Ladda ner delningsbilder >

Hashtag: #låtkulturenleva