Avgifter och medlemskategorier

Här hittar du information om våra medlemskategorier och deras månadsavgifter. Om du är osäker på vilken kategori du tillhör, ring 08-587 060 00 eller mejla.

A-medlem

Om du jobbar med musik på hel- eller deltid. Månadsavgift: 340 kr.
(vid inbetalningskort tillkommer 35:-)

Komplett medlemsservice inklusive försäkringar , tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet.
Du får avgiftsfritt passertillstånd när du spelar i Norge.

D-medlem

Om du samtidigt är med i ett annat fackförbund (dubbelansluten) eller är begränsat yrkesverksam på musikområdet på grund av att du t.ex. är pensionär, studerar, har sjukersättning eller är föräldraledig.* Månadsavgift: 210 kr.
(vid inbetalningskort tillkommer 35:-)

Komplett medlemsservice inklusive försäkringar, tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge.

* Intyg krävs.

För dig som är dubbelsluten till annat fackförbund krävs det att du på  Musikerförbundets anmaning (minst en gång per år) inkommer med ett intyg som visar att du äger rätt till full medlemsservice till en reducerad avgift. Om du inte inkommer med ett sådant intyg efter förbundets anmaning så kommer du att förlora din rätt till reducerad medlemsavgift och automatiskt övergå till att betala full medlemsavgift.

F-medlem

För dig med enskild firma.

Avgiften för F-medlemskap är uppdelad i två delar:

 1. Medlemsavgift till Musikerförbundet – 165 kr/månad.
  (vid inbetalningskort tillkommer 35:-)
  Komplett medlemsservice inklusive försäkringar, tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge.
 2. Avgift till Företagsservice (SMJ) – 198 kr/mån +moms. Avdragsgillt.
  Avgiften består av:
  Serviceavgift 175 kr (+ moms på 44 kr)
  Rättskyddsförsäkring 23 kr.
  Möjlighet att teckna en skräddarsydd försäkring för din firma, rabatterad juridisk rådgivning och företagssupport.

Läs mer om Företagsservice.

T-medlem

För dig som arbetar som stagehand (ljud-/ljustekniker, scenbyggare och scenpersonal). Månadsavgift: 340 kr. (vid inbetalningskort tillkommer 35:-)

Komplett medlemsservice inklusive försäkringar ,tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet.

Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge.

S-medlem

För ej längre yrkesverksam medlem. Månadsavgift: 75 kr.
(vid inbetalningskort tillkommer 35:-)

Försäkringar, tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet.

U-medlem

För blivande, ännu inte yrkesverksamma musiker under 25 år. Gratis!

Viss medlemsservice (ej avtalsservice eller juridisk rådgivning) och tidningen Musikern.