Avgifter och medlemskategorier

Här hittar du information om våra medlemskategorier och deras månadsavgifter. Om du är osäker på vilken kategori du tillhör, ring 08-587 060 00 eller mejla.

A-medlem

Om du jobbar med musik på hel- eller deltid. Månadsavgift: 325 kr.

Det här ingår: Du får komplett medlemsservice inklusive försäkringar (olycksfallsförsäkring dygnet runt och grupplivförsäkring med försäkringsbelopp 40 000 – båda gäller till och med den månad du fyller 67 år – samt ansvarsförsäkring), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd när du spelar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

D-medlem

Om du samtidigt är med i ett annat fackförbund (dubbelansluten)* eller är begränsat yrkesverksam på musikområdet, t.ex. är pensionär, studerar, har sjukersättning eller är föräldraledig. Månadsavgift: 195 kr.

Det här ingår: Komplett medlemsservice inklusive försäkringar (se A-medlem ovan), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

* Intyg krävs.

Kampanj

Du som är yrkesverksam ungdom under 25 år (icke medlem under 23 år, eller befintlig U-medlem) erbjuds ett 18 månaders D-medlemskap vilket efter 18 månader övergår till A-medlemskap.

F-medlem

För dig med enskild firma.

Avgiften för F-medlemskap är uppdelad i två delar:

  1. Medlemsavgift till Musikerförbundet – 155 kr/månad.
    Det här ingår: Komplett medlemsservice inklusive försäkringar (se A-medlem ovan), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.
  2. Avgiften till Företagsservice – 188 kr/månad. Avdragsgillt.
    Det här ingår: Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar, rabatterad juridisk rådgivning och företagssupport.
    En del av avgiften består av en obligatorisk rättsskyddsförsäkring (23 kr/mån).

Läs mer om Företagsservice.

T-medlem

För dig som arbetar som stagehand (ljud-/ljustekniker, scenbyggare och scenpersonal). Månadsavgift: 325 kr.

Det här ingår: Komplett medlemsservice inklusive försäkringar (se A-medlem ovan), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

S-medlem

För ej längre yrkesverksam medlem. Månadsavgift: 75 kr.

Det här ingår: Försäkringar (se A-medlem ovan), möjlighet att teckna Folksams seniorförsäkring, tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

U-medlem

För blivande, ännu inte yrkesverksamma musiker under 25 år. Gratis!

Det här ingår: Viss medlemsservice (ej avtalsservice eller juridisk rådgivning) och tidningen Musikern. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.