Avgifter och medlemskategorier

Här hittar du information om våra medlemskategorier och deras månadsavgifter. Om du är osäker på vilken kategori du tillhör, ring 08-587 060 00 eller mejla.

A-medlem

Om du jobbar med musik på hel- eller deltid. Månadsavgift: 325 kr.

Det här ingår: Du får komplett medlemsservice inklusive försäkringar (Olycksfallsförsäkring fritid med efterlevandeskydd 40 000 kr fram till den månad du fyller 67 år och Ansvarsförsäkring), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd när du spelar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

D-medlem

Om du samtidigt är med i ett annat fackförbund (dubbelansluten)* eller är begränsat yrkesverksam på musikområdet, t.ex. är pensionär, studerar, har sjukersättning eller är föräldraledig. Månadsavgift: 195 kr.

Det här ingår: Komplett medlemsservice inklusive försäkringar (se A-medlem ovan), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

* Intyg krävs.

Kampanj

Du som är yrkesverksam ungdom under 25 år (icke medlem under 23 år, eller befintlig U-medlem) erbjuds ett 18 månaders D-medlemskap vilket efter 18 månader övergår till A-medlemskap.

F-medlem

För dig med enskild firma.

Avgiften för F-medlemskap är uppdelad i två delar:

  1. Medlemsavgift till Musikerförbundet – 155 kr/månad.
    Det här ingår: Komplett medlemsservice inklusive försäkringar (se A-medlem ovan), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.
  2. Avgiften till Företagsservice – 188 kr/månad. Avdragsgillt.
    Det här ingår: Möjlighet att teckna förmånliga försäkringar, rabatterad juridisk rådgivning och företagssupport.
    En del av avgiften består av en obligatorisk rättsskyddsförsäkring (23 kr/mån).

Läs mer om Företagsservice.

T-medlem

För dig som arbetar som stagehand (ljud-/ljustekniker, scenbyggare och scenpersonal). Månadsavgift: 325 kr.

Det här ingår: Komplett medlemsservice inklusive försäkringar (se A-medlem ovan), tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Du får avgiftsfritt passertillstånd vid spelningar i Norge och Åland. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

S-medlem

För ej längre yrkesverksam medlem. Månadsavgift: 75 kr.

Det här ingår: Försäkringar (se A-medlem ovan), möjlighet att teckna Seniorförsäkring från 65 år, tidningen Musikern och rabatter genom Musikerkortet. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.

U-medlem

För blivande, ännu inte yrkesverksamma musiker under 25 år. Gratis!

Det här ingår: En mindre olycksfallsförsäkring, begränsad medlemsservice (ej avtalsservice eller juridisk rådgivning) och tidningen Musikern. Om du är upphovsperson kan du skydda din musik gratis hos oss.