Musikerförbundet

08-587 060 00  |  Webbmejl  |  Mobilvy  |  Kontakt  |  Länkar  |  Pressrum  |

MINA SIDOR

Du är här: Hem OM OSS Historik - förbundet i 100 år

lördag28 november 2015

för musikerna i över 100 år!

 

Mycket har hänt på musikområdet sedan Musikerförbundet bildades för drygt hundra år sedan (1907) – både på hemmaplan och på det internationella planet.
Vi nämner i texten nedan på viktiga händelser, och minns våra föregångares mödor, fackliga och upphovsrättsliga insatser där man strävat efter att förbättra villkoren för efterföljande musikergenerationer. Två världskrig och en lavinartad teknisk utveckling har för musikerna inneburit en ständig förnyelse, och att söka nya arbetsätt och områden.

(text: Benny Söderberg, ur Musikern 1, 2007).

 

1907 100-logo20tal

 • Svenska Musikerförbundet bildas.
 • Stadgar införs.
 • Tidningen Musikern har 523 prenumeranter och utkommer varje vecka.

1909

 • Lag om artistskatt för utländska musiker införs.
 • En orolig arbetsmarknad resulterar i konflikter och strejker.
 • Hovkapellet i lönestrid mot operaledningen.

1910

 • Förbundets styrelsesammansättning fastslås till att bestå av fem personer med sitt säte i Stockholm. 
 • Musikern, som tidigare gavs ut i privat regi, köps upp av Musikerförbundet. 
  100-tyrelse1910

1912

 • Olympiaden i Stockholm.
 • Titanics undergång medför att Musikern publicerar dess dödshymn på tidningens förstasida.
 • En hälsoundersökning visar på siffror att musikerna är de mest utsatta.
 • ABF bildas.

1914

 • Första världskriget bryter ut.

1916

 • Nordisk Musikerunion bildas (NMU).
 • 100-nmu1915

1919

 • Sjukkassan bildas.
 • Sveriges första egentliga upphovsrättslagstiftning införs.

1920

 • Trygghetsfrågor hamnar i centrum. Musikerförbundets ålderdoms-, pensions- och understödskassa bildas.
 • Grammofonen/grammofonskivan ersätter fonografen.

1922

 • Den stora biografkonflikten utbryter.


100-stim1923

 • Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) bildas. 

1924

 • Radiotjänst bildas.

1926

 • Första kollektivavtalet med Radiotjänst kommer till, efter långa och hårda förhandlingar.

1927

 • Ljudfilmen introduceras, många medlemmar förlorar sitt arbete.

1935

 • Musikernas statsunderstödda försäkringskassa inregistreras.
 • Musikerna konstaterar vilken farlig konkurrens ”högtalaren” och radiomusik utgör.

1937

 • En danssektion bildas vilken får många deltidsmusiker att ansluta sig. Många lokalavdelningar bildas och medlemsantalet ökar drastiskt.

1939

 • Andra världskriget bryter ut.
 • 1 januari 1939 betalar förbundet 3 054 kronor i inträdesavgifter till LO och blir i och med detta upptagna i löntagarorganisationen.

1940

 • Förbundet består av 115 avdelningar och har sammanlagt över 8 000 medlemmar.

1942

 • Sveriges Notskrivarförening och medlemmarna i Scen och Film ansluter sig till förbundet.

1944

 • Musikerförbundet öppnas för nöjesindustripersonal.

1945

 • Krigsslut.
 • Medlemsantalet uppgår nu till 15 500.
 • Förbundet sluter fred och avtal med folkparksorganisationerna.

1946

 • En ny semesterlag träder i kraft. Det räcker nu med 16 dagars arbete under en kalendermånad för att semesterrätt eller semesterersättning ska utgå. De med årsanställningar får rätt till 14 dagars semester.

1948

 • International Federation of Musicians (FIM) bildas och Svenska Musikerförbundets delegat, Sven Wassmouth, väljs till vicepresident. Bildandet kom till mycket tack vare svenskt initiativ. (Ett resultat av det arbete som påbörjades av dåvarande ordföranden Gösta Lemon redan på 30-talet.)

1949

 • Trådbandspelaren saluförs.

1952

 • Magnetbandspelaren saluförs.

1954

 • Det första avtalet mellan FIM och IFPI (International Federation of the Fonographic Industry) tecknas, och innebär att 25 % av intäkter från radiobolagen utbetalas till resp. FIM-organisation.

1955

 • P2 radio och reguljär tv startar.
 • Antalet biografer i Sverige är som högst.

1960

 • Ny svensk upphovsrättslag antas av riksdagen.

1961

 • Romkonventionen. (Internationell konvention om skydd för utövande konstnärer, framställare av fonogram samt radioföretag).
 • Radio Nord startar (piratradio).
 • Lp-skivan introduceras.

1963

 • SAMI (Svenska Musikers och Artisters Intresseorganisation) bildas av Musikerförbundet och Teaterförbundet.

1969

 • Genombrott för färg-tv och TV2 startar. Videon lanseras.

1979

 • Videon och kassetten har slagit igenom.

1982

 • Cd-skivan introduceras.

1984

 • Vid en extrakongress bryter sig yrkesmusikersektionen (symfonikerna) ur från Musikerförbundet och bildar fackförbundet SYMF.

1986

 • Ändringar i den svenska upphovsrättslagen.
 • SAMI och och IFPI börjar insamlingar av ersättningar för offentligt framförande av ljudupptagningar (fonogram).

1987

 • TV3 startar och Sverige får där igenom kommersiell tv.

1993

 • Kommersiella lokala radiosändningar startar i Sverige.

1995

 • Sverige blir medlem i EU.
 • Utökade rättigheter för utövare.

1996

 • Längre skyddstid införs i Sverige.

1999

 • Privatkopieringsersättning införs i svensk lag.

2001

 • SMF genomgår en delning och blir ett ”renodlat” Musikerförbund. Efter gemensam överenskommelse söker sig rikssektionen för nöjespersonal till andra förbund.

2005

 • Fildelning via internet har ökat markant.
 • Nya bestämmelser i upphovsrättslagen träder i kraft.

2006

 • SYMF köper en kontorslokal av Musikerförbundet och blir ”granne”. Dialog inleds mellan de båda förbunden för vad som senare ska leda till bildandet av Federationen svenska musikern (SFM).
 • Riksdagen beslutar om försämringar i a-kasseförsäkringen.
 • SAMI:s förre vd Hans Lindström sparkas och polisanmäls sedan det visat sig att han genomfört ett stort antal tvivelaktiga affärer för organisationens räkning.

2007

 • Musikerförbundet firar 100 år. Läs kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths tal under 100-årsfesten: regeringen.se

2008

 • Alliansregeringen lägger efter en omtalad kulturutredning fram en kulturproposition där nya kulturpolitiska mål sätts.

2010

 • Musikerförbundet vinner en flerårig tvist mot SR Berwaldhallen gällande pensionsålder för musikerna i orkestern.

2011

 • EU-beslutar om förlängd skyddstid för musikers inspelningar från 50 år till 70 år.

2012

 • Musikerförbundet instiftar stipendiet Studioräven som ska premiera svenska studiomusiker.

2013

 • Hans Lindström (tidigare vd för SAMI) åtalas för grov trolöshet mot huvudman. Musikerförbundet har varit starkt drivande i att få till stånd en rättslig provning av fallet.

Få vårt nyhetsbrev

captcha

Följ oss

Håll dig uppdaterad med det senaste från vårt nätverk.

 

FacebookTwitter

S

 

 

 

 

 

 

Kontakt

08-587 060 00

 

Mejl

info(at)musikerforbundet.se

 

Besök

Alströmergatan 25 B

(T-bana Fridhemsplan)

 

Post

Box 49144

100 29 Stockholm

Om Musikerförbundet

Vi är fackförbundet för dig som jobbar med musik. Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar i samhället.

 

 

 

 

 

 

 

 

Om webbsidan