Översyn av privatkopieringssystemet hotar kulturskaparnas rätt till ersättning

Översyn av privatkopieringssystemet hotar kulturskaparnas rätt till ersättning

14 maj 2018

Näringsutskottet anser att regeringen bör se över ersättningssystemet för privatkopiering. Den 16 maj röstar riksdagen i frågan. Om förslaget om skattefinansierad ersättning går igenom riskerar man att skapa en instabil situation för kulturskaparna som inte längre kommer kunna räkna med en långsiktig, garanterad rätt till rimlig ersättning för sitt arbete.

Med dagens system tas en avgift ut vid import eller tillverkning av elektroniska produkter som går att använda för privatkopiering. Dessa intäkter utgör en viktig del av kulturutövarnas inkomster men elektronikbranschen har länge motsatt sig upplägget. Nu hävdar de att privatkopieringsersättningen spelat ut sin roll eftersom konsumenterna övergått till streaming och vill inte längre kompensera dem vars arbete de gör vinst på.

”Principen är enkel och rättvis: musiker och artister har rätt till ersättning för sitt arbete och det är den som tjänar pengar på deras prestationer som ska betala, ingen annan”, säger Musikerförbundets ordförande Jan Granvik. ”Elektronikbranschen har bearbetat politikerna och siktar på att få skattebetalarna att stå för deras nota. Det finns ingen logik i resonemanget, bara girighet.”

Jan Granvik ställer sig frågande till argumentet att konsumenterna slutat privatkopiera.

”Det är märkligt att företagen hävdar att ingen kopierar längre. Varför är det då överhuvudtaget ett problem? I så fall är det bara att sluta importera utrustning som kan användas till det.”

Att man ska få betalt av den som tjänar pengar på ens arbete är en grundläggande princip i ett modernt samhälle. Därför får kulturskaparnas rätt till rimlig ersättning inte urholkas. Privatkopieringsersättningen är avgörande för musikers och artisters möjlighet till försörjning, och Musikerförbundet efterlyser garantier från riksdagens partier om att deras rättigheter kommer att värnas och upprätthållas vid en översyn av privatkopieringssystemet.

 

Det här är privatkopiering

Privatkopiering innebär att man lagligen sparar ned musik, filmer och andra konstnärliga verk för privat bruk på en dator, telefon, ett usb-minne eller liknande. För det har upphovspersonerna rätt till ersättning, som samlas in från elektronikföretagen och betalas ut av organisationen Copyswede.

 

För ytterligare information
Jan Granvik, förbundsordförande
070-736 52 61, jan.granvik@musikerforbundet.se