Ansök om stipendium från Musikerförbundets Krisfonden

Musikerförbundet har med anledning av COVID-19 pandemin startat en krisfond. Krisfondens syfte är att dela ut stipendier till musiker, artister och scenarbetare som enligt §1förbundets stadgar är verksamma inom Musikerförbundets verksamhetsområde och lidit ekonomisk skada av COVID-19 pandemin.

Ladda ner ansökningsblanketten på din dator och fyll i den och skicka den till oss.

E-post:
krisfond@musikerforbundet.se

Brev:
Alströmergatan 23, 112 47 Stockholm
(märk kuvertet ”Krisfond”)

Om du är verksam inom något av musikerförbundets verksamhetsområden och har fått inställda spelningar/engagemang till följd av COVID-19 så kan du ansöka om stipendium från vår krisfond. Stipendiets nivå kommer att påverkas av den totala summan av insamlade medel, hur många som ansöker, hur stor din förlust är och hur din ekonomiska situation ser ut. Stipendier ska i första hand gå till dem vars situation är mest akut och Musikerförbundet kräver ingen motprestation vid beviljat stipendium.

Det går inte att garantera en skälig nivå på stipendiet, utan beroende på ovan nämnda faktorer kan beloppet i slutändan komma att bli mer symboliskt.

Musikerförbundet kommer tillsätta en kommitté som granskar alla ansökningar och därefter beviljar Stipendier. Kommitténs beslut kommer inte gå att överklaga.

 

Om du har frågor, maila dessa till info.krisfond@musikerforbundet.se.

 

Skicka in din ansökan

Ansök om stipendium genom att ladda ner och fylla i ansökningsblanketten och skicka den till oss per brev eller per e-post.

 

 

Personuppgiftsinformation

Din integritet är viktig för Musikerförbundet. Musikerförbundet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du skickar in och enbart Musikerförbundet kommer att ta del av informationen. Genom att skicka in din ansökan samtycker du till att Musikerförbundet hanterar dina personuppgifter under tiden som krisfonden är aktiv.

Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering här:
https://www.musikerforbundet.se/om-oss/integritets-och-personuppgiftspolicy