22 november 2022

Slutsatsen i utredningen om en oavvislig ersättningsrätt är direkt felaktig

Utredningen om en oavvislig ersättningsrätt (SOU 2022:23) har kommit till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl för att lagstifta om en oavvislig ersättningsrätt för utövande musiker och artister. Musikerförbundet anser att slutsatsen är direkt felaktig och baserar sig på otillräckliga grunder.

15 november 2022

Musiksverige presenterar Musikbranschen i siffror

Musikbranschen är fortsatt en mycket påverkad bransch som ännu inte har återhämtat sig efter pandemin. Det kan Musiksverige i dag presenterar i rapporten Musikbranschen i siffror.