Musikerförbundet

fackförbundet för professionella
musiker och artister

Inte medlem än? Kom in i värmen!

För dig som har egen firma!

Rättvisa för musiker på nätet!

Ge inte bort dig själv. Ta rätt betalt!

Musikerförbundet
hjälper dig att hantera alla de utmaningar
du möter i ditt arbete
som artist och musiker.

Aktuellt

23 juli 2021

Musikerförbundets yttrande över promemorian ”Vissa statliga insatser på musikområdet”

Musikerförbundet är överlag positiva till Regeringens förslag att Musikplattformen vid Statens Musikverk avvecklas och att dess bidragsgivning samt främjande funktioner överförs till Statens kulturråd. Detta gäller dock med villkoret att det skapas ett enskilt uppdrag för denna funktion under Kulturrådets vingar så den inte drunknar i dess övriga stödformer och verksamhet.

Nu har en promemoria angående förslaget skickats ut på remiss och här kan du ta del av Musikerförbundets yttrande.

7 juli 2021

Omsättningsstöd för perioden mars-juni 2021

Nu kan du ansöka om omsättningsstöd för perioden mars-juni 2021.

Stödet är 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 96 000 kronor.

Under mina sidor hittar du webbinaret vi anordnade tillsammans med Länsstyrelsen Skåne inför förra ansökningsomgången. Där går representanter från länsstyrelsen bland annat igenom hur ansökan går till.

2 juli 2021

Kulturarbetare nekades arbetsmarknadsutbildning under pandemin.

Arbetsförmedlingen började tillämpa en strängare tolkning angående att anvisa arbetsmarknadsutbildningar till kulturskapare med F-skattsedel. En av dem som drabbades är musikern Göran Hallmarken.

Först när en journalist från SVT Kultur kontaktar Musikerförbundets jurist, Anton Gunnars, och sätter denne och Göran i kontakt med varandra medger Arbetsförmedlingen att det skett en förändring i direktivet.

Efter påtryckningar så backar nu Arbetsförmedlingen från sin strängare tolkning.

Fler aktuella händelser

 

Omsättningsstöd för perioden mars-juni 2021

Nu kan du ansöka om omsättningsstöd för perioden mars-juni 2021.

Stödet är 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019. Totalt kan du som enskild näringsidkare få ett maximalt stöd på 96 000 kronor.

Under mina sidor hittar du webbinaret vi anordnade tillsammans med Länsstyrelsen Skåne inför förra ansökningsomgången. Där går representanter från länsstyrelsen bland annat igenom hur ansökan går till.