Alla har rätt till en kulturscen

Alla har rätt till en kulturscen

Alla har rätt till en kulturscen. Därför behöver det fria kulturlivets aktörer i hela landet mer ekonomiskt stöd. Det är de som ger medborgarna bortanför storstadsområdena tillgång till värdefulla kulturupplevelser av hög kvalitet.

Idag är det stora kulturutbudet koncentrerat till storstäderna. Det fria kulturlivets verksamhet, från konserter med internationella stjärnartister till smala genresatsningar, och de fasta scenkonstinstitutionerna har sitt fäste där. Kulturupplevelserna är ständigt inom räckhåll för invånarna.

För de som bor i resten av landet ser det annorlunda ut. De är med och finansierar kulturen via skattsedeln men utbudet på mindre orter visar att de får väldigt lite tillbaka för pengarna. Kulturscensbristen innebär också att musiker och artister utanför storstadsregionerna går miste om arbetstillfällen. Kulturskaparna och lokala arrangörer är viktiga aktörer i musiklivet och ofta navet i stadsfestivaler och andra kulturinitiativ, så om de måste flytta dit arbetstillfällena finns utarmas glesbygd och småorter i förlängningen på all kultur.

Geografi och ekonomiska förutsättningar ska inte vara avgörande för möjligheten att ta del av eller arbeta med kultur. Ett stärkt ekonomiskt stöd till det fria kulturlivet måste placeras högt på den kulturpolitiska agendan.