Vår vision

Vi är fackförbundet som representerar Sveriges alla professionella musiker och artister. När vi står enade har vi kraft att påverka och förändra.

Genom facklig och politisk kamp förbättrar vi våra medlemmars upphovs- och arbetsrättsliga villkor och verkar för att musiker och artister ska få en rättvis del av det ekonomiska värde de skapar.

Musikerförbundet kämpar för ett samhälle

  • där tillgången till musik är en självklarhet med ett oersättligt värde för alla invånare, inte ett tillval som kan väljas bort
  • där vi som skapar musik erkänns som en framgångsfaktor för samhället, både ekonomiskt och för människors välbefinnande
  • som vårdar sina musiker genom ett fungerande socialt skyddsnät och en rättvis fördelning av de ekonomiska värden musik skapar
  • där vi musiker kan njuta av och vara stolta över vår karriär och vårt yrke
  • med ett hållbart kulturklimat som både vårdar gårdagens musik och skapar förutsättningar för morgondagens
  • där vi musiker är en stark röst i den kulturpolitiska debatten.

Förbundet grundades 1907 och ingår i LO.