Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Ingen musiker ska gå sönder på jobbet. Våra regionala skyddsombud bevakar arbetsmiljön på livescener, konserthus, festivaler och andra spelställen.

Förbundets regionala skyddsombud bevakar att arbetsgivaren jobbar för en bra arbetsmiljö. De gör arbetsplatsbesök för att säkerställa att musikerna kan framföra sin musik under säkra, trygga förhållanden. Bland annat kontrollerar de förutsättningarna vid in- och urlastning, miljön i loger och på scen, elanslutningar och spotlights, rampanordningar och brandsläckare.

Arbetsgivarna, som har det fulla ansvaret för arbetsmiljön, gör skyddsronder tillsammans med ombuden för att hitta eventuella risker. Eftersom ombuden själva är utövande musiker är de experter med praktisk erfarenhet av hur man skapar välfungerande och säkra arbetsförhållanden.

Skyddsombuden ger också föreläsningar om arbetsmiljö på musikskolor och andra instanser som utbildar framtidens musiker. Där informerar de bland annat om hur man förebygger problem som hörselskador, värkande muskler och långvarig destruktiv stress.

Har du stött på arbetsmiljöproblem? Kontakta Arbetsmiljöenheten

Om du upplever arbetsmiljöproblem på ett spelställe eller någon annan arbetsplats, tveka inte att höra av dig till Arbetsmiljöenheten. All information sekretessbeläggs och du har full anonymitet.

 

Arbetsmiljöansvarig
Mattias Qvarsell, 072-076 89 15 eller mattias.qvarsell@musikerforbundet.se.

Vänd dig direkt till ditt skyddsombud

Avd. Öst (Stockholms, Uppsalas och Gotlands län)

Bo Ahlbertz, bo.ahlbertz@musikerforbundet.se
Joel Botnen Diamant, joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se


Avd. Mälardalen (Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)
Ragnar Lindén, ragnar.linden@musikerforbundet.se


Avd. Väst (Göteborg och Bohus, Värmlands, Skaraborgs, Hallands och Älvsborgs län)
Ove Gustafsson, ove.gustafsson@musikerforbundet.se


Avd. Syd (Skåne och Blekinge län)
Johanna Johnsson, johanna.johnsson@musikerforbundet.se


Avd. Mellersta Norrland (Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län)
Kenneth Högström, kenneth.hogstrom@musikerforbundet.se


Avd. Norr (Norr- och Västerbottens län)
Catrin Sjögren, catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Läs mer om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets hemsida
Arbetsmijlöupplysningens hemsida
Prevents hemsida