Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Ingen ska gå sönder på jobbet. Våra regionala skyddsombud bevakar arbetsmiljön på de många olika sorters arbetsplatser där medlemmarna arbetar.

Förbundets regionala skyddsombud har som uppdrag att tillse att de ansvariga för medlemmarnas arbetsmiljö följer lagar och föreskrifter samt för övrigt arbetar för att uppnå en god arbetsmiljö. De gör arbetsplatsbesök för att säkerställa att medlemmarna kan arbeta under säkra, trygga förhållanden. Såväl fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor behandlas i samverkan med de ansvariga.

Arbetsgivarna, som har det fulla ansvaret för arbetsmiljön, ska arbeta tillsammans med skyddsombuden för att hitta eventuella risker i arbetet. Eftersom ombuden själva är utövare i branschen har de, vid sidan av sin kunskap om arbetsmiljölagen, praktisk erfarenhet av hur välfungerande och säkra arbetsförhållanden skapas.

Skyddsombuden ger också föreläsningar om arbetsmiljö på musikskolor och andra instanser som utbildar framtidens musiker. Där informerar de bland annat om hur man förebygger problem som hörselskador, värkande muskler och långvarig destruktiv stress.

Har du stött på arbetsmiljöproblem? Kontakta Arbetsmiljöenheten

Om du upplever arbetsmiljöproblem på ett spelställe eller någon annan arbetsplats, tveka inte att höra av dig till Arbetsmiljöenheten. All information sekretessbeläggs och du har full anonymitet.

 

Arbetsmiljöansvarig
Joel Botnen Diamant, 072-079 91 14 eller joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se

Vänd dig direkt till ditt skyddsombud

Avd. Öst (Stockholms, Uppsalas och Gotlands län)

Bo Ahlbertz, bo.ahlbertz@musikerforbundet.se
Joel Botnen Diamant, joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se

Göran Hallmarken, goran.hallmarken@musikerforbundet.se


Avd. Mälardalen (Södermanlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)
Ragnar Lindén, ragnar.linden@musikerforbundet.se


Avd. Väst (Göteborg och Bohus, Värmlands, Skaraborgs, Hallands och Älvsborgs län)
Ove Gustafsson, ove.gustafsson@musikerforbundet.se


Avd. Syd (Skåne och Blekinge län)
Johanna Johnsson, johanna.johnsson@musikerforbundet.se


Avd. Mellersta Norrland (Västernorrlands, Jämtlands och Gävleborgs län)
Kenneth Högström, kenneth.hogstrom@musikerforbundet.se


Avd. Norr (Norr- och Västerbottens län)
Catrin Sjögren, catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Läs mer om arbetsmiljö

Arbetsmiljöverkets hemsida
Arbetsmijlöupplysningens hemsida
Prevents hemsida