Trygghetsfonden

Fick du inte betalt för giget? Trygghetsfonden kan täcka upp för en del av det uteblivna gaget genom förskottsutbetalning.

Om du inte fått betalt förskotterar fonden 50 procent av ersättningen ifall kontraktet utfärdats genom AMA:s fakturaservice eller med Musikerförbundets medverkan. Fonden täcker bara gager, inte royaltybaserad inspelningsmedverkan eller liknande engagemang. Inte heller fakturerade spelningar omfattas.

Anslutning till Trygghetsfonden

Om du gick med i förbundet innan 2001 och fortfarande är medlem i kategori A, D eller F är du automatiskt ansluten till fonden. Tillhör du någon av de medlemskategorierna och gick med efter 2001 kan du ansluta dig för en engångsavgift på 100 kronor. Kontakta medlemsservice för att ansluta till fonden.

Villkor för att få hjälp

  • Du är medlem i Musikerförbundet sedan minst sex månader tillbaka och ansluten till Trygghetsfonden.
  • Du har betalat dina avgifter till förbundet.
  • Du har infunnit dig på spelplatsen om inte skriftligt återbud lämnats.
  • Du har inte (via meddelat återbud) avvisat annat godtagbart engagemang.
  • Du har fullgjort dina åtaganden enligt kontraktet.
  • Kontraktet har utfärdats med förbundets medverkan eller genom AMA och är undertecknat av båda parter.
  • Kontraktet har inte upphävts genom muntlig eller skriftlig överenskommelse.

Anmälan om utebliven ersättning

Din anmälan med begäran om förskott ska skickas in senast en månad efter det att du fått besked om att engagemanget ställts in eller att gaget inte betalats ut. I samband med att du gör anmälan ska du överlåta din gagefordran till Musikerförbundet som tar hand om indrivningen av skulden.