Upphovsrättslig trygghet

Upphovsrättslig trygghet

Upphovsrätten är en viktig inkomstkälla för musiker, kompositörer och artister. Genom medlemskapet i Musikerförbundet får du tillgång till tjänster som skyddar dina rättigheter kring verk du skapat eller framfört.

Förhandlingshjälp och rådgivning. Är du A-, D-, T- eller F-medlem har du rätt till förhandlingshjälp och gratis rådgivning kring dina avtal. Vi förhandlar kontrakt för våra medlemmar mot olika musikbolag i Sverige och utomlands.

Hjälp vid upphovsrättsintrång. Om någon har använt din musik utan ditt medgivande kan Musikerförbundet verka för att du ska få ersättning.

Om du vill lära dig mer om upphovsrätt i musikbranschen kan du läsa vidare här.

Orolig att någon ska stjäla din musik? Deponera den hos oss

Som medlem kan du kostnadsfritt få dina verk deponerade och registrerade av oss. (För icke-medlemmar kostar det 1 300 kronor per tillfälle.)

Deponeringen i sig är inget bevis på att du är upphovsperson, endast ett bevis för att du deponerat verket vid ett specifikt datum. Detta kan användas som del i bevisföringen vid en tvist om vem som är upphovsperson.

Registreringen och deponeringen ger bevisvärde vid en eventuell kommande upphovsrättstvist från och med ankomstdagen.

Tänk på att Stim-anmälan inte är ett upphovsrättsligt skydd. Att göra en anmälan innebär vanligtvis att uppge titeln, vem som skrivit text och musik och verkets längd till Stim. Där anges inte hur verket låter, hur melodin går eller textens innehåll.

 

Om du vill deponera dina musikaliska verk

1. Skicka in musik och text- och notmaterial digitalt på en eller flera cd-skivor, väl förpackade, till:

 

Musikerförbundet

Alströmergatan 23

112 47 Stockholm

 

Märk försändelsen ”Deponering”.

 

2. Skicka med följande uppgifter om kompositör och textförfattare:

  • namn
  • adress
  • mejl
  • telefon (dagtid)
  • personnummer
  • namn/titlar på de musikaliska verken.

När vi fått ditt material

När försändelsen kommer ankomststämplar vi den och registrerar uppgifterna om de musikaliska verken.

Sedan skickar vi ett intyg till dig. Där anges bland annat ankomstdagen, namn och adress, personnummer, namnen på verken och registreringsnumret.

 

OBS! Villkor för full medlemsservice hittar ni här.