Upphovsrättslig trygghet

Upphovsrättslig trygghet

Upphovsrätten är en viktig inkomstkälla för musiker, kompositörer och artister. Genom medlemskapet i Musikerförbundet får du tillgång till tjänster som skyddar dina rättigheter kring verk du skapat eller framfört.

Förhandlingshjälp och rådgivning. Är du ordinarie medlem har du rätt till förhandlingshjälp och gratis rådgivning kring dina avtal. Vi förhandlar kontrakt för våra medlemmar mot olika musikbolag i Sverige och utomlands.

Hjälp vid upphovsrättsintrång. Om någon har använt din musik utan ditt medgivande kan Musikerförbundet verka för att du ska få ersättning.

Om du vill lära dig mer om upphovsrätt i musikbranschen kan du läsa vidare här.

Orolig att någon ska stjäla din musik? Deponera den hos oss

Som medlem kan du kostnadsfritt få dina verk deponerade hos oss.

Deponeringen i sig är inget bevis på att du är upphovsperson, endast ett bevis för att du deponerat verket vid ett specifikt datum. Detta kan användas som del i bevisföringen vid en tvist om vem som är upphovsperson.

Registreringen och deponeringen ger bevisvärde vid en eventuell kommande upphovsrättstvist från och med ankomstdagen.

Tänk på att Stim-anmälan inte är ett upphovsrättsligt skydd. Att göra en anmälan innebär vanligtvis att uppge titeln, vem som skrivit text och musik och verkets längd till Stim. Där anges inte hur verket låter, hur melodin går eller textens innehåll.

 

Om du vill deponera dina musikaliska verk

1. Kontakta oss via deponering@musikerforbundet.se för att erhålla ett deponeringsnummer.

Skicka med följande uppgifter om kompositör och textförfattare:

  • namn
  • adress
  • telefon (dagtid)
  • personnummer
  • namn/titlar på de musikaliska verken.

 

2. Skicka in musik och text- och notmaterial digitalt på en eller flera cd-skivor/USB, väl förpackade, till:

Musikerförbundet
Alströmergatan 23

112 47 Stockholm

 

Märk försändelsen ”Deponering + deponeringsnummer”.

När vi fått ditt material

När försändelsen kommer ankomststämplar vi den och registrerar deponeringen i medlemsregistret.

Sedan skickar vi ett intyg till dig via mail om att deponeringen är mottagen. Musikerförbundet öppnar inte försändelsen utan intygar att det som är inskickat är mottaget det aktuella datumet.   

 

OBS! Villkor för full medlemsservice hittar ni här.