Musikpolitiskt program

Genom en demokratisk process där medlemmarna har varit delaktiga, har vi kommit fram till de åsikter som sammanställs i denna folder.

Våra avdelningar har diskuterat frågorna på sina möten med medlemmar, Förbundsstyrelsen har vänt på åsikterna under en lång tid, och nu har vårt högsta beslutande organ – Förbundsmötet – fastställt innehållet. Vi kan därför med gott samvete säga att de åsikter som står här är åsikter som kommer direkt från musiker.

Det är frågor som uppfattas som viktiga och prioriterade och där vi som fackförbund skulle vilja se en förändring. Vi hoppas att politiker, och opinionsbildare, tar till sig våra förslag och gör verklighet av dem. Musiker har samma rätt som andra att höras i debatten, och vi vill med denna sammanställning visa vilka frågor vi prioriterar just nu.

Läs programmet här!

Musikpolitiskt

Foldern innehåller följande punkter:

  • Vår vision

  • Inledning

  • Kulturpolitik

  • Ersättningar och rättigheter

  • Jämställdhet

  • Diskriminering

  • Arbetsmiljö

  • Social trygghet