Medlemsförsäkringar

Vi har ett antal försäkringar som är kopplade till ditt medlemskap.  Vissa ingår i medlemsavgiften, andra kan du välja till. Bland annat kan du teckna förmånliga instrument-, hem- och olycksfallsförsäkringar.

Musikerförbundet har flera prisvärda försäkringserbjudanden. En ansvarsförsäkring och olycksfallsförsäkring ingår i medlemsavgiften i kategorierna A, D, T, S och F (U har en begränsad olycksfallsförsäkring). Dessutom kan du teckna tilläggsförsäkringar som instrumentförsäkring, studio- och musikerföretagsförsäkring, hemförsäkring, liv- och barnförsäkring.

Se till att stå kvar som medlem om du blir arbetslös, långtidssjuk, börjar studera eller går i pension. Medlemskapet är den viktigaste förutsättningen för att medlemsförsäkringarna ska gälla.

Försäkringar som ingår i medlemsavgiften

A-, F-, T- och D-medlem

  • Ansvarsförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring – fritid med efterlevandeskydd på 40 000 kr fram till den månad du fyller 67 år.
  • Livförsäkring och Diagnosförsäkring premiefritt de 3 första månaderna, sedan erbjuds du dessa som tillvalsförsäkringar.

S-medlem

  • Ansvarsförsäkring.
  • Olycksfallsförsäkring – fritid med efterlevandeskydd på 40 000 kr som upphör vid 67 år.
  • S-medlem kan teckna Förenade Livs Seniorförsäkring från 65 år.

U-medlem

Olycksfallsförsäkring som gäller under, till och från spelningar (inklusive repetitioner inför dem).

Fler bra försäkringserbjudanden

Vi samarbetar med försäkringsbolagen Förenade Liv och Folksam. På deras webbplatser hittar du information om fler prisvärda försäkringserbjudanden för dig som är medlem i Musikerförbundet, bland annat hemförsäkring, barnförsäkring och familjeskydd.