Medlemsförsäkringar

Du har ett antal försäkringar som är kopplade till ditt medlemskap.  Några ingår i medlemsavgiften, andra kan du välja att lägga till.

Försäkringarna är utformade tillsammans med Folksam och ingår antingen i medlemsavgiften eller kan köpas till ett förmånligt pris.

Se till att stå kvar som medlem om du blir arbetslös, långtidssjuk, börjar studera eller går i pension. Medlemskapet är den viktigaste förutsättningen för att försäkringarna ska gälla.

Försäkringar som ingår i medlemskapet

A-, D, F-, S- och T-medlem

  • Olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada dygnet runt och omfattar kostnadsersättningar, kroppsskadeersättning och invaliditetsersättning med ett försäkringsbelopp på 400 000 kr och kristerapi. Slutålder 67 år.
  • Grupplivförsäkring. Ersättning på 40 000 kr vid dödsfall. Slutålder 67 år.
  • Ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller i din roll som yrkesverksam musiker. Den täcker skadeståndskrav på upp till tio miljoner kronor om du skadar en person eller någons egendom. (Gäller inom Norden)

Starterbjudande för nya medlemmar

A-, D, F-, S- och T-medlem

De här försäkringarna ansluts du till automatiskt som ny yrkesverksam medlem om du inte tackar nej. De tre första månaderna är premiefria och om du sedan väljer att behålla dem får du ett förmånligt pris.

För liv- och diagnosförsäkringarna räcker det med att du är fullt arbetsför när du går in i dem för att de ska gälla. Tecknar du dem senare måste du lämna en hälsodeklaration.

  • Livförsäkring. I förskyddet ingår en livförsäkring med ett försäkringsbelopp på 200 000 kronor. Det går också att välja ett högre försäkringsbelopp på 350 000 kronor. Barngrupplivförsäkring ingår också.
  • Diagnosförsäkring. Ersättning kan ges vid vissa diagnoser som du får på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfallsskada. I förskyddet ingår ett försäkringsbelopp på 50 000 kronor, men det går även att välja ett försäkringsbelopp på 100 000 kronor.

Läs mer om medlemsförsäkringarna på Folksams hemsida.

Försäkringar du kan uppgradera med

De här försäkringarna kan du köpa till.