Instrumentförsäkring

Instrumentförsäkring

Är du yrkesverksam musiker behöver du en försäkring för ditt instrument om det skulle skadas eller bli stulet. Din hemförsäkring gäller inte instrument som du använder i din yrkesutövning även om de befinner sig i hemmet.

Vare sig du äger dina instrument privat eller via ett företag kan du som medlem i Musikerförbundet teckna denna försäkring för dina instrument och andra tillbehör till en förmånlig premie.

Försäkringen gäller i hela världen och omfattar skador som uppstår på grund av

  • plötslig och oförutsedd händelse
  • stöld
  • brand- och vattenskador
  • transportskador.

Teckna instrumentförsäkring

Instrumentförsäkringen ska tecknas av den som äger instrumenten, antingen privat/enskild firma eller företag (andra bolagsformer).

Mejla den ifyllda blanketten till forsakring@musikerforbundet.se. Kom ihåg att spara den på din dator för framtida uppdateringar.

Villkorsändring! Nytt villkor för instrumentförsäkringen gäller från 2015-02-0. Läs mer här (pdf).

Observera att enskilda instrument med ett värde över 100 000 kr måste ha ett värderingsintyg som är högst fem år gammalt.

PREMIEN

Försäkringspremien baseras på marknadsvärdet på dina instrument – det vill säga instrumentens dagsvärde. Marknadsvärdet kan vara högre eller lägre än instrumentets nypris. Värderingsintyg/kvitton ska finnas vid eventuell skada.
Privatperson/enskild firma Årspremie
Elektroniska instrument 2 %
Akustiska instrument 1 %
Företag Årspremie
Elektroniska instrument 4,8 %
Violiner, altvioler (ej kontrabas och cello) 0,9 %
Noter, skivor, scenkläder, backdrop 1,8 %
Övriga instrument 2 ,4 %
Instrumenten i grupperna ovan är ett urval av exempel.

Om en skada inträffar

Råkar du ut för en skada ska du anmäla den så snart som möjligt till Musikerförbundet som sänder dig en anmälan. Den måste vara Folksam tillhanda senast inom sex månader, annars förfaller rätten till ersättning.

Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller överfall.

 

Kontakta en försäkringshandläggare

 

Du når din handläggare på tel. 08-587 060 00 eller forsakring@musikerforbundet.se. Uppge personnummer eller medlemsnummer om du mejlar.

Öppettider: Måndag–torsdag kl. 10–12 och 13–15.