Instrumentförsäkring

Instrumentförsäkring

Är du yrkesverksam musiker behöver du en försäkring för ditt instrument om det skulle skadas eller bli stulet. Din hemförsäkring gäller inte instrument som du använder i din yrkesutövning även om de befinner sig i hemmet.

Vare sig du äger dina instrument privat eller via ett företag kan du som medlem i Musikerförbundet teckna denna försäkring för dina instrument och andra tillbehör till en förmånlig premie.

Försäkringen gäller i hela världen och omfattar skador som uppstår på grund av

  • plötslig och oförutsedd händelse
  • stöld
  • brand- och vattenskador
  • transportskador.

Teckna instrumentförsäkring

Instrumentförsäkringen ska tecknas av den som äger instrumenten, antingen privat/enskild firma eller företag (andra bolagsformer). Instrumenten delas in i instrumentgrupper med olika procentsatser för att räkna ut den årliga försäkringspremien (se tabell till höger). Försäkringsbeloppet som ska anges är instrumentets marknadsvärde (alltså vad ditt instrument är värt idag i det skick det har). Lägsta årspremie är 500 kr.

Mejla den ifyllda PDF-blanketten till forsakring@musikerforbundet.seFörsäkringen börjar gälla så snart den kommer in. Kom ihåg att spara blanketten på din dator för framtida uppdateringar och behåll bilder, kvitton, värderingsintyg till en eventuell skada.

Observera att enskilda instrument med ett värde över 100 000 kr måste ha ett värderingsintyg som är högst fem år gammalt, se fullständiga villkor nedan.

PREMIENPROCENT PER INSTRUMENTGRUPP

Försäkringens årspremie baseras på % av marknadsvärdet för de olika instrumentgrupperna.
Privatperson/enskild firma % av marknadsvärdet
Elektroniska instrument 2 %
Akustiska instrument 1 %
Företag % av marknadsvärdet
Elektroniska instrument 4,8 %
Violiner, altvioler (ej kontrabas och cello) 0,9 %
Noter, skivor, scenkläder, backdrop 1,8 %
Övriga instrument 2 ,4 %

Ändra instrumentförsäkring

Skicka in en ny PDF-blankett komplett med alla instrument du nu vill ha försäkrade, både de redan försäkrade samt nya tillägg. Den nya listan ersätter den gamla så snart den kommer in och premien justeras sen.

 

Vid skada

Om du själv eller ditt företag råkar ut för en skada ska du så snabbt som möjligt kontakta Musikerförbundet för anmälan. Anmälan ska ske inom ett år från det skadan upptäcks och senast ett år från det att skadan inträffade. Självrisken är fem procent av aktuellt prisbasbelopp.
Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld, överfall eller annat brott.

 

Kontakta en försäkringshandläggare

 

Du når din handläggare på tel. 08-587 060 00 eller forsakring@musikerforbundet.se. Uppge personnummer eller medlemsnummer om du mejlar.

Öppettider: Måndag–torsdag kl. 10–12 och 13–15.