Avdelning Norr

Postadress: Åkroksvägen 19, 94494 Jävrebyn
Telefon:
08-587 060 00
Mejl:
avd.norr@musikerforbundet.se

Styrelsen

Catrin Sjögren, ordförande
tel. 070-6949016
catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Gunnel Persson Westin, ledamot
gunnel.persson@musikerforbundet.se

Mats Siggstedt, ledamot
mats.siggstedt@musikerforbundet.se

Ola Edeblom, ledamot
tel. 070-3228744
ola.edeblom@musikerforbundet.se

Viola Martinsson, ledamot
viola.martinsson@musikerforbundet.se

Henrik Åberg, ersättare
henrik.aberg@musikerforbundet.se

Jan Åke Glavén, ersättare
janakeglaven@musikerforbundet.se

Jonas Eriksson, ersättare
jonas.eriksson@musikerforbundet.se

Kent Viksten, ersättare
kent.viksten@musikerforbundet.se

Regionalt skyddsombud

Catrin Sjögren
tel. 070-6949016
catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Lilly-Marlene Lundberg
070-2353752
lilly-marlene.lundberg@musikerforbundet.se

Tommy Turpeinen
076-7982851
tommy.turpeinen@musikerforbundet.se

Försäkringsinformatör

Catrin Sjögren
tel. 070-6949016
catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Ola Edeblom
tel. 070-3228744
ola.deblom@musikerforbundet.se

Förbundsmötesdelegat

Jan-Åke Glavén, ordinarie
tel. 070-6513592
janakeglaven@musikerforbundet.se

Kent Viksten, ordinarie
kent.viksten@musikerforbundet.se

Mats Siggstedt, ordinarie
mats.siggstedt@musikerforbundet.se

Kjell Berg, ersättare
kjell.berg@musikerforbundet.se