Avdelning Norr

Postadress: Åkroksvägen 19, 94494 Jävrebyn
Telefon:
08-587 060 00
Mejl:
avd.norr@musikerforbundet.se

Styrelsen

Catrin Sjögren, ordförande
tel. 070-6949016
catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Viola Martinsson,ledamot
viola.martinsson@musikerforbundet.se

Ola Edeblom,ledamot
tel. 070-3228744
ola.edeblom@musikerforbundet.se

Henrik Åberg, ersättare

Jan Åke Glavén, ersättare

Jonas Eriksson, ersättare

Kent Viksten, ersättare

Regionalt skyddsombud

Catrin Sjögren
tel. 070-6949016
catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Försäkringsinformatör

Catrin Sjögren
tel. 070-6949016
catrin.sjogren@musikerforbundet.se

Ola Edeblom
tel. 070-3228744
ola.deblom@musikerforbundet.se

Förbundsmötesdelegat

Jan-Åke Glavén, förbundsmötesdelegat
tel. 070-6513592
janakeglaven@musikerforbundet.se