Samarbetsorganisationer

Ju fler desto starkare. När organisationer som företräder kulturskaparna kraftsamlar kring gemensamma frågor får det större effekt.

Vi ingår i många paraplyorganisationer och nätverk, både nationellt och globalt, där vi arbetar med att stärka musikers rättigheter och förbättra villkoren för kulturarbetarkollektivet i stort.

Copyswede

Copyswede ägs av 14 kulturskaparorganisationer. De arbetar för att upphovspersoner och konstnärer ska få ersättning när deras verk och prestationer används i olika medier, som vidaresändning i kabel och vid privatkopiering.

Copyswede erbjuder heltäckande licenser för aktörer som vill vidareanvända tv- och radioprogram och sköter det svenska systemet för privatkopieringsersättning.

Musikerförbundet är en av medlemsorganisationerna.

Export Music Sweden

Export Music Sweden (ExMS) arbetar för att främja svensk musikexport och gör företag, musiker, artister och musikskapare redo att ta musiken utomlands. De ger seminarier och föreläsningar, medverkar på branschmässor och festivaler, sprider information om relevanta exportmarknader och vilka stöd och bidrag man kan söka.

Musikerförbundet är en av Export Music Swedens medlemmar och ingår i deras styrelse.

FIM – International Federation of Musicians

FIM, en internationell paraplyorganisation för musikerfackförbund, är Musikerförbundets plattform för att driva frågor internationellt.

Organisationens huvudsyfte är att skydda och främja musikers ekonomiska, sociala och konstnärliga intressen. Bland annat bedriver man kampanjer och opinionsarbete för att stärka musikers rättigheter, ofta inom politik och lagstiftning. FIM arbetar även med att stötta och utveckla musikerfackförbund världen över.

Federationen Svenska Musiker

Samråds- och samarbetsorganet Federationen Svenska Musiker (FSM), som utgörs av Musikerförbundet och Sveriges Yrkesmusikerförbund, ger professionella musiker en samlad röst och företräder dem i frågor som rör det svenska musiklivet. FSM arbetar med tre områden: kulturpolitik, rättighetsfrågor och utbildning.

Federationen företräder även medlemsförbunden inom Nordisk Musikerunion och FIM.

International Artist Organisation

Internationella paraplyorganisationen International Artist Organisation (IAO) är de professionella artisternas kollektiva röst i arbetet med att stärka rättigheterna kring ersättningar, transparens och upphovsrätt.

Genom medlemskapet i IAO har Musikerförbundet en internationell kampyta för artistrelaterade frågor.

KLYS

KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) har som syfte att öka kulturarbetarnas fackliga och kulturpolitiska slagkraft, och medlemsorganisationerna representerar yrkesverksamma inom alla konstområden. KLYS företräder kulturskaparna i frågor av gemensamt intresse, bland annat arbetsmarknad, kulturpolitik, upphovsrätt, stärkta trygghetssystem och skattefrågor.

Musikerförbundet är en av medlemsorganisationerna och har representation i styrelsen.

LO

Musikerförbundet är medlemmar i LO (Landsorganisationen i Sverige), en samlande kraft för 14 svenska fackförbund. Tillsammans har LO-förbunden totalt 1,5 miljoner medlemmar. Samarbetet ger oss styrka vid konflikter, extra resurser i den fackliga kampen och ökad möjlighet till politisk påverkan.

Musikalliansen

Musikalliansen erbjuder anställning åt frilansande musikutövare inom det offentligt stödda musiklivet. Syftet är att minska skillnaderna mellan tillsvidareanställning och frilansverksamhet. Genom anställningen får de regelbundna inkomster och omfattas av de sociala trygghetsförsäkringarna.

Som alliansanställd fortsätter man sin yrkesverksamhet precis som tidigare, men när man har ett engagemang tar man tjänstledigt från Musikalliansen.

Musikerförbundet är en av organisationens ägare.

Musiksverige

Musiksverige är en intresseorganisation som driver den samlade musikbranschens frågor med fokus på upphovsrätt, musikexport och utbildningsfrågor för att ge den kommersiella svenska musiken optimala förutsättningar

Varje år ger de ut den uppmärksammade branschstatistikrapporten ”Musiksverige i siffror”.

Musikerförbundet är en av organisationens medlemmar.

Nordisk Musikerunion

Nordisk Musikerunion (NMU) är de nordiska musikerförbundens samorganisation och den skandinaviska motsvarigheten till FIM. Tillsammans kan förbunden driva gemensamma intressefrågor inom Norden och internationellt.

SAMI

SAMI, Svenska artisters och musikers intresseorganisation, är ett kollektivt upphovsrättssällskap som ser till att artister och musiker får betalt när deras inspelningar spelas offentligt. Organisationen samlar in upphovsrättslig ersättning från företag som använder musik i sin verksamhet och fördelar pengarna till de musiker och artister som medverkat på inspelningarna.

SAMI bevakar även utvecklingen på upphovsrättsområdet, nationellt som internationellt.

Musikerförbundet är en av organisationens grundare och har representanter i styrelsen.

Symf

Fackförbundet Symf (Sveriges Yrkesmusikerförbund) organiserar anställda och frilansare i symfoni- och länsmusikorkestrar och på operahus. Musikerförbundet och Symf samarbetar bland annat inom ramen för Federationen svenska musiker.