Avdelning Mälardalen-Småland

Postadress: c/o Franzén, Hjalmar Lundgrens gata 162, 603 76 Norrköping
Mejl:  avd.malardalen@musikerforbundet.se

 

Styrelsen

Jonas Franzen, ordförande
tel .070-2417782
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Ragnar Lindén, ledamot
tel. 070-7405995

Olov Kristensson, ledamot
tel. 070-7493851

Barbro Ferm, ledamot
tel. 070-6816567

Lars Fagerlund, ledamot
tel. 070-5332911

Nils-Inge Andersson, ersättare

Alexander Winge, ersättare

Kalle Greiff, ersättare

Margaretha Fagerström, ersättare

 

Regionalt skyddsombud

Jonas Franzen
tel. 070-2417782
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Ragnar Lindén
tel. 070-7405995

Kalle Greiff
tel .070-3031655

Margaretha Fagerström
tel. 076-5169122

 

 

Försäkringsinformatör

Margaretha Fagerström
tel. 076-5169122

Olov Kristensson
tel. 070-7493851