Avdelning Mälardalen-Småland

Postadress: c/o Fagerström, Örebrovägen 12, 71531 Odensbacken
Mejl:  avd.malardalen@musikerforbundet.se

Styrelsen

Margaretha Fagerström, ordförande
076-589 88 03
meta.fagerstrom@musikerforbundet.se

Jeanette von Cedric, ledamot
jeanette.von.cedric@musikerforbundet.se

Jonas Franzén, ledamot
070-241 77 82
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Miranda Eriksson-Lindström, ersättare
miranda.eriksson-lindstrom@musikerforbundet.se

Kent Persson, ersättare
kent.persson@musikerforbundet.se

Nils-Inge Andersson, ersättare
nils-inge.andersson@musikerforbundet.se

Regionala skyddsombud

Jonas Franzen
tel. 070-241 77 82
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Ragnar Lindén
tel. 070-740 59 95
ragnar.linden@musikerforbundet.se

Kalle Greiff
tel .070-303 16 55
kalle.greiff@musikerforbundet.se

Margaretha Fagerström
tel. 076-516 91 22
meta.fagerstrom@musikerforbundet.se

Försäkringsinformatör

Olov Kristensson
tel. 070-7493851

Skolinformation

Lars Fagerlund
tel. 070-5332911
lars.fagerlund@musikerforbundet.se