Avdelning Mälardalen-Småland

Postadress: c/o Fagerström, Örebrovägen 12, 71531 Odensbacken
Mejl:  avd.malardalen@musikerforbundet.se

Styrelsen

Meta Fagerström, ordförande
08-587 060 04
meta.fagerstrom@musikerforbundet.se

Ragnar Lindén, ledamot
ragnar.linden@musikerforbundet.se

Jeanette von Cedric, ledamot
jeanette.von.cedric@musikerforbundet.se

Jonas Franzén, ledamot
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Miranda Eriksson-Lindström, ersättare
miranda.eriksson-lindstrom@musikerforbundet.se

Nils-Inge Andersson, ersättare
nils-inge.andersson@musikerforbundet.se

Regionala skyddsombud

Jonas Franzén
tel. 070-241 77 82
jonas.franzen@musikerforbundet.se

Meta Fagerström
tel. 08-587 060 04
meta.fagerstrom@musikerforbundet.se

Skolinformation

Miranda Eriksson-Lindström
miranda.eriksson-lindstrom@musikerforbundet.se