Sexuella trakasserier i musikbranschen

I musikbranschen ska det råda nolltolerans mot sexuella trakasserier. Ingen ska behöva bli kränkt eller utsatt för övergrepp på jobbet.

Musikerförbundet arbetar för ett musikliv fritt från sexism, diskriminering och könsbaserade kränkningar. Om du blir drabbad, kontakta oss så agerar vi. Vi har tystnadsplikt.

  • Våra skyddsombud bevakar att arbetsgivaren tar sitt lagstadgade ansvar att förebygga och agera mot sexuella trakasserier och ställer krav på åtgärder om det behövs.
  • Är du medlem kan vi driva ditt ärende juridiskt mot arbetsgivaren så att du kan få upprättelse.

Vi har också ett nätverk för frilansare som vill engagera sig i kampen mot sexuella trakasserier.

Anmäl sexuella trakasserier

Har du blivit utsatt för sexuella trakasserier, oegentligheter eller bristande jämställdhet på din arbetsplats? Rapportera det till Musikerförbundet. Våra skyddsombud kan följa upp din anmälan och begära åtgärder för att komma tillrätta med situationen.

 

Kontakta oss:

Maria Blom, tel.: 08-587 060 20, e-post: maria.blom@musikerforbundet.se

Joel Botnen Diamant, tel.: 08-587 060 05, e-post: joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se

eller arbetsmiljo@musikerforbundet.se

 

  • Du kan vara anonym.
  • Du behöver inte vara medlem i Musikerförbundet.
  • Om du vill kan du ange om du vill ha återkoppling från ett manligt eller kvinnligt skyddsombud.

Hjälp att få upprättelse vid diskriminering eller trakasserier

Om du har drabbats av sexuella trakasserier eller annan könsbaserad diskriminering kan du som är medlem få hjälp att driva frågan juridiskt mot din arbetsgivare.

 

Mejla info@musikerforbundet.se eller ring 08-587 060 00 (växeln) för att komma i kontakt med en ombudsman och undersöka förutsättningarna för att gå vidare. Vi tar inte kontakt med din arbetsgivare om du inte tillåter det.

 

Tjänsten är endast öppen för medlemmar. Gå med i Musikerförbundet här.

Nätverk för utsatta frilansare

Vill du jobba för en jämställd musikbransch? Gå med i vårt nätverk mot sexuella trakasserier för frilansare som tröttnat på ojämställdheten och vill göra något åt det tillsammans.

 

Nätverket är öppet för alla.