A-kassan

En arbetslöshetsförsäkring kompenserar för en del av inkomstbortfallet och ökar din ekonomiska trygghet om du blir av med jobbet.

Musikerförbundets medlemmar kan gå med i Handels a-kassa. Vi rekommenderar att du blir medlem där så att du har inkomsten säkrad om du skulle bli arbetslös. De har en speciell sektion för kulturarbetare och musiker och är väl insatta i reglerna som gäller den yrkesgruppen.

Medlemskap i a-kassan

handels.se/akassan kan du bli medlem och få information om de särskilda regler som gäller för musiker.