Upphovsrätt i musikbranschen

När ett verk du skapat eller framfört sprids och används ska du ha betalt. Och det är du som bestämmer hur musiken får nyttjas. Till din hjälp finns ett antal organisationer som bevakar din upphovsrätt och arbetar med att samla in och betala ut ersättningarna.

Genom att vara med i Musikerförbundet stärker du din upphovsrättsliga trygghet. Bland annat hjälper vi till vid upphovsrättsintrång och bistår med förhandlingshjälp när du ska teckna kontrakt. Du kan även deponera din musik hos oss – helt kostnadsfritt.

Vad säger upphovsrättslagen?

Du äger rätten till det du skapat som låtskrivare, musiker eller artist. Det är du som bestämmer om någon annan ska få nyttja det du skrivit, komponerat eller framfört genom att sprida det till allmänheten, exempelvis via streaming eller tillverkning av fysiska exemplar. Detta kallas den ekonomiska delen av upphovsrätten.

Den ideella delen av upphovsrätten innebär att du har rätt att bli namngiven i samband med att det du skapat eller framfört tillgängliggörs. Verket får heller inte förändras på ett sätt eller användas i ett sammanhang som är kränkande.

När du låter någon använda det du har skapat/framfört eller kommer att skapa/framföra är det i slutändan du som bestämmer

  • under hur lång tid
  • var geografiskt
  • i vilka sammanhang
  • på vilka ljudbärare.

Inspelning/utgivning av musik – vem äger rättigheterna?

När musik spelas in och säljs eller exploateras är det i grunden tre rättighetshavargrupper som är berörda:

  1. Upphovspersonen som skrivit låten
  2. Artisten/musikern som framför den
  3. Den som tar initiativ till eller bekostar inspelningen – vanligtvis skivbolag/musikbolag.

Obs! att om du har skrivit en låt som du spelar in i din hemmastudio eller bekostar själv på annat sätt, blir du innehavare av alla rättigheterna ovan. Du väljer om du vill dela med dig av dem till en annan part.

Upphovspersoner (låtskrivare) kan, helt eller delvis, upplåta sina rättigheter till ett musikförlag vars uppgift är att förvalta dem och se till att låten exploateras så mycket som möjligt, exempelvis genom att få flera artister att spela in den eller placera den i tv-, film- och reklamsammanhang.

Artister kan, också här helt eller delvis, upplåta sina rättigheter till ett skivbolag (idag oftast kallat musikbolag). Det sker vanligen genom ett s.k. artistavtal och innebär att man får betalt i royalty när inspelningarna exploateras.

Om du som artist själv bekostat inspelningen och ett intresserat musikbolag vill exploatera den men inte erbjuder köpeskilling eller förskott, ska du aldrig gå med på ett upplägg där du överlåter äganderätten till bolaget och ingår ett artistavtal. Istället är licensavtal att rekommendera. Det innebär att du behåller äganderätten till inspelningen men låter bolaget använda den under bestämda former och avtalad period/plats. Det ger vanligen en högre royaltyersättning.

Stim – ersättningar till upphovspersonerna

När musik framförs offentligt (på platser som butiker, gym, hotell och liknande) eller överförs till allmänheten (exempelvis på radio och tv), samlar Stim in och betalar ut ersättningar åt låtskrivare/förlag.

När musik säljs i fysiska exemplar eller streamas på den nordiska marknaden sker utbetalningen också via dem (då genom ett samarbete med NCB). Som upphovsperson ska du därför se till att ansluta dig till Stim.

För att nå samtliga intäkter utanför Norden kan du behöva anlita ett utländskt subförlag.

SAMI – ersättningar till artisterna och musikerna

När inspelad musik nyttjas offentligt (på radio, hotell och gym, i butiker och så vidare) samlar SAMI in och betalar sedan ut ersättningar till de medverkande artisterna, musikerna och studioproducenterna.

Medverkande musiker får normalt inte royalty från skivbolag, bara en engångssumma i samband med att inspelningen görs plus eventuella SAMI-ersättningar. Därför är det viktigt att all musik som ges ut rapporteras till SAMI med en förteckning över de medverkande så att rätt utbetalningar kan göras.

Ifpi – ersättningar till musikbolagen

För musikbolagens del är det Ifpi som samlar in och betalar ut ersättning när inspelningar som de äger spelas offentligt.

Om du själv har bekostat och gett ut en inspelning är du även ”musikbolag”. Då ska du ha ersättning från Ifpi när den spelas offentligt. Anmäl det till dem så att du får din rättmätiga del.

Privatkopieringsersättning

Den som köpt en låt har rätt att kopiera den till flera olika enheter, exempelvis dator, USB-minne och mobiltelefon – så kallad privatkopiering. För det utgår en ersättning som betalas av elektronikföretagen som säljer produkterna som används för kopiering, inte konsumenterna.

Denna privatkopieringsersättning samlas in av organisationen Copyswede som i sin tur betalar ut den; till artister/musiker genom SAMI och till låtskrivare genom Stim.

Live-tv

Om du framfört musik live i tv får du ersättning både för din medverkan och upphovsrättslig upplåtelse genom avtal direkt med tv-bolaget. Musikerförbundet har kollektivavtal med SVT som reglerar din medverkan om du tar jobbet som anställd.

När tv-program repriseras eller sänds via kabel utgår ersättningar som Copyswede samlar in och betalar ut direkt till dig genom det mandat som Musikerförbundet gett organisationen.

Finns det några undantag?

Det finns några undantag från din ensamrätt, bland annat bibliotekens rätt att låna ut exemplar av din musik eller skolornas att kopiera den i undervisningssyfte. Det sker genom en så kallad avtalslicens. SAMI och Stim samlar in och betalar ut ersättningen.