Musikstipendier A–Ö

Det finns miljontals stipendiekronor för musiker att söka. Här listar vi ett urval. Lycka till med ansökningarna!

Albin Hagströms minnesfond

Stipendium för dragspelare och gitarrister inom populärmusik.

Läs mermusakad.se.

Arvid Brieands stiftelses stipendium

För sångare som inte utbildas vid statligt musikinstitut.

Skicka en ansökan till:
Nordea Stiftelseadministration
G 261 71 Stockholm

Evert Taube-stipendiet

För upphovspersoner eller andra som verkar i Evert Taubes anda, även organisationer. Stipendiesumman är 40 000 kr.

Läs merskap.se.

Gustav Fränckels understödsstiftelse

För personer som arbetar eller har arbetat som musiker. Stiftelsens ändamål är att dela ut understöd till behövande svenska eller utländska musiker bosatta i Sverige. Företräde har personer som har arbetat som musiker på så kallade fria restauranger i Stockholm, främst Hasselbacken eller Berns salonger. Det ses dock inte som ett krav.

Ansökningsblankett finns på stiftelseansokan.se.

J:son-stipendiet

Varje år delas J:son-stipendiet ut till en ung instrumentalist och kompositör som arbetar genreöverskridande i Björn J:son Lindhs anda. Syftet är i första hand att stödja och främja mottagarens fortsatta musikaliska utveckling. Sökanden ska vara bosatt och verksam i Sverige, fylla högst 35 det år ansökan avser och inte ha tilldelats stipendiet tidigare.

Stipendiesumman är på 50 000 kronor och delas ut i slutet av året.

Läs merbjornjsonlindh.se.

Konstnärsnämndens arbetsstipendier

Varje år fördelas cirka 200 stipendier på ett, två eller fem år inom musikområdet på 50 000/100 000 kr vardera.

Läs merkonstnarsnamnden.se.

Konstnärsnämndens bidrag/stipendium för internationellt kulturutbyte

Avser främst resekostnader vid gästspel, turné, uppförande vid festival eller olika samarbetsprojekt. Summan är på 3 000–30 000 kr.

Läs merkonstnarsnamnden.se.

Konstnärsnämndens projektbidrag

Kan sökas för ett avgränsat experiment- eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget.

Läs merkonstnarsnamnden.se.

Kulturfonden för Sverige och Finland

För exempelvis förmedling av färdiga musikprogram i Finland eller finsk-svenskt samarbete inom musik. Stöd på upp till 50 000 kr delas ut.

Läs merkulturfonden.net.

Längmanska kulturfonden

Stipendier på 15 000-40 000 kr delas ut för särskilda ändamål inom till exempel musik.

Läs merlangmanska.se.

Makarna Cederström-Wallengrens stipendiefond

Stipendier för kortare arbetsvistelser (ca 3 veckor) i Villa San Michele på Capri.

Läs mer på villasanmichele.eu.

Musikaliska Akademiens nationella och lokala stipendier

Stipendierna ska främja unga musikstuderandes utbildning. De avser alla kompletterande och/eller fortsatta högre musikstudier.

Exempel:

  • Nationella stipendier avseende det västerländska konstmusikområdet, 25 000 och 75 000 kr.
  • Studerande på folkmusik- och jazzområdena som är antagen och bedriver studier vid svensk eller utländsk högskola eller på annat sätt bedriver högskolemässiga studier enligt behörighetsbestämmelserna, 75 000 kr.

Läs mermusakad.se.

Olu Birgit Jeppsons fond

För musikterapi, stipendier för internationella musikterapikonferenser, studieresor med mera.

Läs mermusakad.se.

Rosenborg-Gehrmans studiestipendium

100 000 kr delas ut till en begåvad musikstuderande i ett viktigt stadium av utbildningen.

Läs mergehrmans.se.

Ruud-Wallenbergs fond

Stipendium för vidare sångstudier till unga, begåvade sångare bosatta i Norge eller Sverige. Ges företrädesvis till personer under 30 år. Den sökande ska vilja ha sång som sitt yrke.

Med ansökningen ska följa en inspelning med en aria och en romans samt ett uttalande från den sökandes pedagog vid tillfället för ansökningen. Den ska även innehålla upplysningar om stämma, ålder och utbildning.

Stipendiebeloppet är 20 000–50 000 kr. Kungörelse vid skolor i båda länderna.

Skicka en ansökan till:
Advokat Bente Holmvang, Bull & Co
Postboks 552, Sentrum
0105 Oslo
Norge

Sonia & Gustav Forssius stiftelse

Stiftelsens huvudsyfte är att hjälpa unga svenska musiker och konstnärer till vidare studier och etablering i Frankrike. Svenska medborgare som är bosatta eller vistas stadigvarande i Frankrike kan söka pengar.

Läs merforssiusstiftelse.com.

Stiftelsen Alvar Kraft

Stipendier, resebidrag med mera för främjandet av unga svenska tonsättares studier och utbildning på 5 000–10 000 kr.

Läs merfst.se.

Stims stipendier

För medlemmar i Stim. Beloppet är på 25 000 kr och 50 000 kr.

Läs merstim.se.

Ted Gärdestad-stipendiet

För sökanden som är max 25 år och skriver text och/eller musik på svenska. Stipendiesumman är 40 000 kr.

Läs merskap.se.