Avdelning Väst

Postadress: Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg
Mejl:  avd.vast@musikerforbundet.se

Styrelsen

Anneli Axelsson,  ordförande
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se

Julia Schabbauer, vice ordförande
juliaschabbauer@musikerforbundet.se

Per Svenner, ledamot 1 

John Lönnmyr, ledamot 2 

Sofia Wik, ledamot 3

Anna Malmström, ersättare 1

Stina Klintbom, ersättare 2

Gustav Fagerström (stagehands), ersättare 3
gustav.fagerstrom@musikerforbundet.se

Dennis Bromander, ersättare 4

Regionalt skyddsombud

Ove Gustafsson
ove.gustafsson@musikerforbundet.se

Anneli Axelsson,  ordförande
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se

Gustav Fagerström
gustav.fagerstrom@musikerforbundet.se