Avdelning Väst

Postadress: Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg
Mejl:  avd.vast@musikerforbundet.se

 

Styrelsen

Anneli Axelsson,  ordförande
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se

Julia Schabbauer, vice ordförande
juliaschabbauer@musikerforbundet.se

Anna Malmström, ledamot
anna.malmstrom@musikerforbundet.se

John Lönnmyr, ledamot
john.lonnmyr@musikerforbundet.se

Per Svenner, ledamot
per.svenner@musikerforbundet.se

 

Daniel Hellberg, ersättare
daniel.hellberg@musikerforbundet.se

Dennis Bromander, ersättare
dennis.bromander@musikerforbundet.se

 

Regionalt skyddsombud

Ove Gustafsson
ove.gustafsson@musikerforbundet.se

Anneli Axelsson,  ordförande
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se