Avdelning Väst

Postadress: Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg
Mejl:  avd.vast@musikerforbundet.se

Styrelsen

Anneli Axelsson,  ordförande – 2 år
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se

Julia Schabbauer, vice ordförande – 2 år
juliaschabbauer@musikerforbundet.se

Per Svenner, ledamot – 1 år kvar
per.svenner@musikerforbundet.se

John Lönnmyr, ledamot – 2 år
john.lonnmyr@musikerforbundet.se

Anna Malmström, ledamot – 1 år kvar
anna.malmstrom@musikerforbundet.se

Ersättare 1: Stina Klintbom – 2 år
Ersättare 2: Martin Carlberg – 2 år
Ersättare 3: Dennis Bromander – 1 år

Regionalt skyddsombud

Ove Gustafsson
ove.gustafsson@musikerforbundet.se

Anneli Axelsson,  ordförande
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se