Avdelning Väst

Postadress: Olof Palmes Plats 1, 413 04 Göteborg
Mejl:  avd.vast@musikerforbundet.se

 

Styrelsen

Håkan Glänte, ordförande
tel .076-175 75 00
hakan.glante@musikerforbundet.se

Johan Björklund, vice ordförande
tel.070-678 42 75
johan.bjorklund@musikerforbundet.se

Anneli Axon,  ledamot
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se

Julia Schabbauer, ledamot
tel.073-505 59 80
juliaschabbauer@musikerforbundet.se

Mikael Godée, ledamot
tel.073-520 77 21
mikael.godee@musikerforbundet.se

Natasja Hildén, ersättare
natasja.hilden@musikerforbundet.se

Rebecka Tholerus, ersättare

 

Regionalt skyddsombud

Ove Gustafsson
ove.gustafsson@musikerforbundet.se

 

Försäkringsinformatör

Anneli Axon
tel.070-546 99 37
anneli.axon@musikerforbundet.se