Musikerförbundet skriver under The Keychange Pledge

Tillsammans med över 500 aktörer världen över inleds ett aktivt arbete för att stötta underrepresenterade genrer i musikbranschen. Keychange är ett nätverk som finansieras av bland annat EU, STIM och Way Out West och startade som ett karriärutvecklingsprogram med artistutbyten mellan länder. Flera framgångsrika artister är officiella ambassadörer för Keychange – bland annat Linnea Henriksson i Sverige och Imogen Heap i Storbritannien.

En rättvis och inkluderande arbetsmarknad där alla ges samma chanser och förutsättningar är självklart för ett fackförbund. Nu sätts fokus på att alla könstillhörigheter är lika viktiga i musikindustrin och att det ska synas konkret i alla delar av musikbranschen. Musikerförbundet skriver därför under på att aktivt arbeta för principen 50/50

 • i styrelser, kommittéer och bland anställda,
 • i bilder och reportage i sociala medier och skrifter,
 • bland gäster vid webbinarier, paneler och i andra  evenemang,
 • som representanter för förbundet i utåtriktad verksamhet,
 • vid utdelande av stipendier och annat medlemsstöd


Musikerförbundet kommer regelbundet att stötta sammanhang där underrepresenterade könsidentiteter är i fokus. I samarbeten med andra organisationer kommer dessa att uppmanas att följa samma riktlinjer. Svenska Musikerförbundet är med stolthet en del av förändringsarbetet för att uppnå en jämställd och inkluderande musikbransch.

Genom att skriva under the Keychange Pledge förbinder sig Musikerförbundet att

 • aktivt arbeta för att uppnå ovan nämnda mål
 • vara en del av rörelsen runt Keychange, godkänna att bli omnämnda i pressreleaser och presenteras i kommunikation utåt
 • årligen förse Keychange med siffror och underlag för att mäta utvecklingen
 • förse Keychange med en kortare text med förklaring till anslutningen, och godkänna att Musikerförbundets logga används av Keychange
 • låta Keychange’s logga vara synlig på Musikerförbundets webbsida
 • hjälpa till att sprida information om Keychange nationellt och internationellt till andra organisationer, festivaler och ambassadörer
 • samarbeta med Keychange när det finns möjlighet

 

/ Stockholm, 26 Mars 2021
Svenska Musikerförbundet, Jan Granvik, Ordförande