Medlemsservice

Som medlem i Musikerförbundet kan du vända dig till Medlemsservice för personlig, kostnadsfri rådgivning kring allt som rör ditt yrkesliv i musikbranschen.

Till exempel kan du få

  • hjälp vid tvister med arbetsgivaren/arrangören
  • förhandlingshjälp och rådgivning kring lön och arbetsvillkor
  • vägledning och juridisk hjälp när du ska teckna skivkontrakt och andra musikbranschavtal (särskilda regler gäller om du vill ha hjälp med avtal mot en annan artist eller upphovsperson).

Kontakta Medlemsservice

Du når din handläggare på tel. 08-587 060 00 eller info@musikerforbundet.se. Uppge personnummer eller medlemsnummer om du mejlar.

Öppettider: Måndag–torsdag kl. 13–16.

Villkor för full medlemsservice

Om du inte varit Ordinarie Medlem  i minst 18 månader och behöver förhandlingshjälp med osignerade avtal eller vill ha ett passertillstånd för spelningar i Norge, måste du underteckna en förbindelse om att du kommer vara medlem i minst 18 månader från och med att du tecknar ditt medlemskap.

Om förhandlingshjälpen eller passertillståndet gäller en artistgrupp måste samtliga medlemmar ansluta sig till Ordinarie Medlemskap och underteckna förbindelsen. Ladda ned förbindelsen här.

För att få rättshjälp eller assistans vid en tvist måste du ha varit Ordinarie Medlen i minst sex månader innan tvisten uppstod. Du kan tillgodoräkna dig tiden som medlem i ett annat LO-förbund.