Musikerförbundets stipendier

Musikerförbundets stipendium

Sista ansökningsdag 15 april.

Musikerförbundets stipendiefond delar årligen ut stipendier och studiebidrag. Syftet är att stimulera och underlätta utbildning för kulturfrämjande ändamål inom förbundets verksamhetsområde. De har alltså inte karaktären av understöd eller projektbidrag och är heller inte avsedda för instrumentinköp eller liknande.

Endast medlemmar i Musikerförbundet kan söka. Besluten fattas av ordinarie förbundsmöte innan sista maj efter beredning och förslag från stipendiekommittén.

Maila din ansökan till stipendium@musikerforbundet.se.

Ansökningsblanketten finns att ladda ned på Dina medlemssidor. Du hittar blanketten under fliken Mina Grupper.

 Georg Abrahamsson Lundqvists fond

Sista ansökningsdag 15 november.

Stipendierna är av understödskaraktär och kan sökas av behövande musiker. Man kan ansöka om dem, men även förslag från andra medlemmar i Musikerförbundet kan ligga till grund för beslut om utdelning.

Stipendiefonden förvaltas av Musikerförbundet och avkastningen ska disponeras av förbundsstyrelsen för understöd åt behövande, ålderstigna, sjuka eller lytta svenska musiker.

Skicka din ansökan till:
Musikerförbundet
Alströmergatan 23
112 47 Stockholm

Inga särskilda formulär behövs. Märk kuvertet Stipendium.

Du kan också maila din ansökan till stipendium@musikerforbundet.se.

Beslutet om stipendiater fattas på förbundsstyrelsens decembermöte och utdelningen sker vanligen vid juletid.

Johan Ludvig Ohlson och hans hustru Lottens fond

Sista ansökningsdag 15 november.

Denna fond förvaltas av Kungl. Musikaliska Akademien, som årligen ger Musikerförbundet ett belopp för utdelning till behövande musiker. Ändamålet är detsamma som för Georg Abrahamsson Lundqvist fond.

Skicka din ansökan till:
Musikerförbundet
Alströmergatan 23
112 47 Stockholm

Inga särskilda formulär behövs. Märk kuvertet Stipendium.

Du kan också maila din ansökan till stipendium@musikerforbundet.se.

Beslutet om stipendiater fattas på förbundsstyrelsens decembermöte och utdelningen sker vanligen vid juletid.