Kollektivavtal

Kollektivavtalen garanterar schysta arbetsvillkor och säkerställer dina rättigheter som anställd.

Med kollektivavtalen flyttar vi gemensamt fram musikerkollektivets position på arbetsmarknaden och stärker vår ställning i yrkeslivet. De är ett resultat av den fackliga kampens landvinningar och fastslår vilka rättigheter och villkor som gäller för anställningen.

Ett kollektivavtal tecknas normalt för ett till tre år i taget. När det löper ut inleder vi nya förhandlingar med arbetsgivarna med sikte på att få till så bra villkor som möjligt. Eftersom vi ingår i LO har vi dem och resten av LO-förbunden bakom oss när vi förhandlar eller varslar om stridsåtgärder för att få igenom våra krav.

Vad omfattar avtalen?

Kollektivavtalen reglerar arbetstagarens anställningsvillkor. Här ingår bland annat

 • löner/gager och villkor för utbetalning
 • tilläggsersättningar för övertid, kvälls- och nattarbete
 • rese- och transportersättningar, traktamenten med mera
 • försäkringar och extra pensionsinbetalningar
 • nyttjandevillkor vid inspelnings- och mediemedverkan
 • hur eventuella återbud och tvister ska hanteras.

Musikerförbundets kollektivavtal

Om du erbjuds en anställning av en arbetsgivare som tecknat avtal med Musikerförbundet ska du omfattas av det.

Vi har avtal med alla representativa branschorganisationer på musik- och medieområdet:

 • SVT
 • Sveriges Radio
 • UR för radio och tv
 • Svensk Scenkonst
 • Visita
 • All Music Agency (AMA)
 • Folkets Hus och Parker

Kollektivavtalen finns att ladda ned på Din medlemssida. Du hittar alla dina dokument och formulär under Mina grupper.

Musikerförbundet har också lokala avtal med ett stort antal enskilda företag och organisationer.

Löner och kollektivavtal

Avtalen anger minimiersättningar som inte ska underskridas. Observera att du därför inte bör nöja dig med att arbetsgivaren erbjuder lön enligt avtal. Minimilönen är en absolut lägstanivå och golvet när du förhandlar.

Egenföretagare missar kollektivavtalets förmåner

Du som fakturerar för ditt arbete behöver lägga på 50 % på vad du skulle fått i lön enligt kollektivavtalet för att inte hamna under de framförhandlade nivåerna. Det täcker dina kostnader för semesterersättning, tjänstepension, sociala avgifter, försäkringar med mera. På så vis säljer du inte ditt arbete billigare än kollektivavtalet.

Arbetsmarknadsförsäkringarna och tjänstepensionsinbetalningarna tecknar du genom ”Företagares egen försäkring”. Läs mer under Försäkringar för företagare.