Passertillstånd

Passertillstånd

En av förmånerna för dig som är ordinarie medlem är att du, vid passage över norska gränsen, kan visa upp Musikerförbundets passertillstånd, och därmed slippa betala tullavgift, deposition och skatt för import och export, när du medför musikutrustning för spelning i Norge.

Villkor för utfärdande av passertillstånd

Musikerförbundets passertillstånd kan utfärdas om:

  • En komplett ansökan skickas in senast en vecka före inresedatum. Observera att längre handläggningstider förekommer vid semestertider. Ansökan görs genom att fylla i Ansökningsblanketten för passertillstånd och skicka in den till passertillstand@musikerforbundet.se.
  • Ansökan innehåller information om namn, personnummer och mobilnummer till orkesterns medlemmar (även tekniker), spelställe och ort, datum för inresa och utresa, samt kontaktuppgifter (namn, personnummer, telefonnummer, epost) till den som skickar in ansökan. Hela orkestern behöver vara medlemmar i Musikerförbundet, dvs även vikarier och gästmusiker och i förekommande fall medföljande tekniker. Bli medlem här!

 

Tänk på att:

  • Anmälan till tullen ska ske både vid in- och utpassering i Norge. Du behöver därför planera in- och utresa så att ni kan passera gränsen vid en bemannad tullstation under dess öppettider. Undantag kan medges.
  •  Ta med en instrumentförteckning där det framgår antal instrument, typ, märke och modell och dagsaktuellt värde.

 

Norska Musikerförbundet Creo har motsvarande service för sina medlemmar som spelar i Sverige. Den som fraktar odeklarerade varor över norska gränsen kan göra sig skyldig till brott mot smugglingslagen och riskerar, utöver tullavgift och skatter, även böter eller fängelse. Mer info finns hos Norska tullen.

 

Ladda ned en ansökningsblankett