Vårt nätverk för utsatta frilansare

Sexism och patriarkala strukturer förekommer i alla yrkeskategorier. Också musikbranschen måste ta tag i frågor som sexuella kränkningar och övergrepp i arbetslivet. Vårt nätverk är ett led den kampen.

Frilansandet skapar utsatthet

Det förebyggande arbetet mot kränkningar ska hanteras inom ramen för arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete, men frilansarna har inte samma förutsättningar. I kultursektorn är frilansande och osäkra anställningsformer mer utbrett än i andra branscher och ofta en förutsättning för att alls kunna utöva sitt yrke och försörja sig.

Som frilansande musiker finns det ofta en annan form av utsatthet, eftersom den som utsätts för sexuella trakasserier för det mesta jobbar i projekt och samarbeten som bygger på förtroende. Många är ständigt på resande fot och har sällan en ansvarig chef att vända sig till.

Musikerförbundets nätverk bekämpar sexuella trakasserier

För att skapa ett starkare stöd för de som känner sig utsatta och se över hur vi kan jobba preventivt mot sexuella kränkningar, trakasserier och könsdiskriminering har vi startat ett nätverk för frilansare och andra som vill bekämpa problemen. Syftet är att

  • erbjuda en mötesplats för de som vill ses och prata om sina erfarenheter av diskriminering, kränkning och sexuella trakasserier
  • med hjälp av arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen klarlägga möjligheter och skyldigheter i fall av diskriminering, kränkning och sexuella trakasserier
  • påverka attityderna i branschen.

Vill du gå med i nätverket?

Mejla jamstalldmusikbransch@musikerforbundet.se.