Kommittéer

Musikerförbundets kommittéer är en viktig instans i förbundets förtroendeorganisation. Syftet med kommittéerna är att utöka förståelsen och kompetensen inom Musikerförbundets samtliga verksamhetsområden, och därför är varje kommitté inriktad och koncentrerad mot en specifik verksamhet inom organisationen intresseområde. 

Är du intresserad av att organisera dig i en kommitté? Tveka inte att kontakta den som är sammankallande i den aktuella kommittén. 

 

Aktuella kommittéer

Arbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommitténs uppgift är att omfatta stöd till Musikerförbundets arbetsmiljöorganisation genom att hantera strategiska och praktiska frågor inom ramen för förbundets arbetsmiljöarbete.
Sammankallande: Joel Botnen Diamant, joel.botnen.diamant@musikerforbundet.se

Kvinnokommitteén

Kvinnokommittén arbetar strategiskt och praktiskt inom ramen för Musikerförbundets jämställdhetsarbete.  Kommittén arrangerar bland annat nätverksträffar, aktiviteter och andra forum för förbundets kvinnliga medlemmar, men bidrar också till att synliggöra och formulera jämställdshetsfrågor inom organisationen.
Sammankallande: Anneli Axelsson, anneli.axelsson@musikerforbundet.se

 

Kommittén för medlemsvård

Kommittén för medlemsvård arbetar med att tillvarata och skapa mervärde för medlemskapet i Musikerförbundet. Kommittén för medlemsvård arrangerar olika typer av aktiviteter för Musikerförbundets medlemmar, så som webinarier och föreläsningar.
Sammankallande: Jonas Eriksson, jonas.eriksson@musikerforbundet.se

 

Kommittéen för medlemsvärvning 

Kommittén för medlemsvärvning arbetar med att stärka Musikerförbundets medlemsvärvning. Kommittén diskuterar därmed förbundets strategiska och praktiska frågor inom ramen för organisationens medlemsvärvning.
Sammankallande: Gunnel Persson, gunnel.persson@musikerforbundet.se

 

Kommittéen för riksminimitariffen

Kommitténs uppgift är att löpande se över innehållet i Musikerförbundets riksminimitariff.
Sammankallande: Mattias Qvarsell, mattias.qvarsell@musikerforbundet.se

 

Kommittén för skolinformation

Kommitténs uppgift är att i samverkan med organisationens avdelningar arbeta strategiskt med Musikerförbundets skolinformations och skolorganisationsverksamhet.
Sammankallande: Isak Rudberg, isak.rudberg@musikerforbundet.se

 

Musikerförbundets tankesmedja

Tankesmedjan är ett forum att diskutera idéer och tankar som rör förbundet generellt, både i nutid och framtid. Här får både mindre och större frågor utrymme. Tankesmedjan fungerar även som ett stöd i förbundets opinionsbildning.
Sammankallande: Sami Bes, sami.bes@musikerforbundet.se