Kommittéer

Musikerförbundets kommittéer är en viktig instans i förbundets förtroendeorganisation. Syftet med kommittéerna är att utöka förståelsen och kompetensen inom Musikerförbundets samtliga verksamhetsområden, och därför är varje kommitté inriktad och koncentrerad mot en specifik verksamhet inom organisationen intresseområde.

Är du intresserad av att organisera dig i en kommitté? Tveka inte att kontakta den som är sammankallande i den aktuella kommittén.


Aktuella kommittéerArbetsmiljökommittén

Arbetsmiljökommitténs uppgift är att omfatta stöd till Musikerförbundets arbetsmiljöorganisation genom att hantera strategiska och praktiska frågor inom ramen för förbundets arbetsmiljöarbete.
Kommittén består av: Joel Botnen Diamant (sammankallande), Tobias Mattsson, Christoffer Caird Dominique, Catrin Sjögren och Julia Schabbauer.

Kvinnokommitteén

Kvinnokommittén arbetar strategiskt och praktiskt inom ramen för Musikerförbundets jämställdhetsarbete.  Kommittén arrangerar bland annat nätverksträffar, aktiviteter och andra forum för förbundets kvinnliga medlemmar, men bidrar också till att synliggöra och formulera jämställdhetsfrågor inom organisationen.
Kommittén består av: Anneli Axelsson (sammankallande), Maria Blom, Clara Cleo Cornell, Julia Schabbauer.

Kommittén för medlemsvård

Kommittén för medlemsvård arbetar med att tillvarata och skapa mervärde för medlemskapet i Musikerförbundet. Kommittén för medlemsvård arrangerar olika typer av aktiviteter för Musikerförbundets medlemmar, så som webinarier och föreläsningar.
Kommittén består av: Jonas Eriksson (sammankallande), Rebecca Meiselbach

Kommittéen för medlemsrekryterande insatser

Kommittén för medlemsvärvning arbetar med att stärka Musikerförbundets medlemsvärvning. Kommittén diskuterar därmed förbundets strategiska och praktiska frågor inom ramen för organisationens medlemsvärvning.
Kommittén består av: Karin Inde (sammankallande).

Kommittéen för riksminimitariffen

Kommitténs uppgift är att löpande se över innehållet i Musikerförbundets riksminimitariff.
Kommittén består av: Mattias Qvarsell (sammankallande), Jonas Franzén, Catrin Sjögren och Matts Ahlsberg.

 

Musikerförbundets tankesmedja

Tankesmedjan är ett forum att diskutera idéer och tankar som rör förbundet generellt, både i nutid och framtid. Här får både mindre och större frågor utrymme. Tankesmedjan fungerar även som ett stöd i förbundets opinionsbildning.
Kommittén består av: Sami Bes (sammankallande), Meta fagerström, Marco Rios och Bo Håkansson.

Kompositörskommittén

Kompositörskommittén bevakar kompositörers rättigheter, driver frågor om villkor och upphovsrätt, enskilt eller i samarbete med andra organisationer. Musikerförbundets medlemmar kan vända sig hit vid frågor och tankar om musikskapande.
Kommittén består av: Anneli Axelsson (sammankallande), Lars Andrén, Maria Blom och Håkan Glänte.