Kommittéer

Musikerförbundets kommittéer är en viktig instans i förbundets förtroendeorganisation. Syftet med kommittéerna är att utöka förståelsen och kompetensen inom Musikerförbundets samtliga verksamhetsområden, och därför är varje kommitté inriktad och koncentrerad mot en specifik verksamhet inom organisationen intresseområde.

Är du intresserad av att organisera dig i en kommitté? Tveka inte att kontakta den som är sammankallande i den aktuella kommittén.


Aktuella kommittéerKvinnokommittén

Kvinnokommittén arbetar strategiskt och praktiskt inom ramen för Musikerförbundets jämställdhetsarbete.  Kommittén arrangerar bland annat nätverksträffar, aktiviteter och andra forum för förbundets kvinnliga medlemmar, men bidrar också till att synliggöra och formulera jämställdhetsfrågor inom organisationen.
Kommittén består av: Anneli Axelsson (sammankallande), Maria Blom, Clara Cleo Cornell, Julia Schabbauer.


Kommittén för riksminimitariffen

Kommitténs uppgift är att löpande se över innehållet i Musikerförbundets riksminimitariff.
Kommittén består av: Mattias Qvarsell (sammankallande), Jonas Franzén, Catrin Sjögren och Matts Alsberg.

 

Stipendiekommittén

Musikerförbundets stipendiefond delar varje år ut stipendier och studiebidrag för att stimulera och underlätta utbildning och kulturfrämjande verksamhet. Stipendiekommittén utser årets stipendiater.
Kommittén består av: Matts Alsberg (sammankallande), Suzi Öhlin och Sami Bes.