Nominera

Inom Musikerförbundet har vi olika nivåer som tar beslut om vad vi ska göra, tycka och se till att våra medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. Eftersom vi är en medlemsstyrd organisation är det även medlemmarna som föreslår vilka som ska styra och leda förbundet.

Här kan du föreslå dig själv eller någon annan att finnas med där besluten tas. Vill du nominera någon annan än dig själv är det viktigt att du har pratat med dem så att de ställer upp som kandidat.

Du kan också nominera dig själv eller någon annan du tycker är lämplig till Stipendiekommittén och Kvinnokommittén.

Efter att du fyllt i din nominering skickas den till valberedningen. Den gruppen samlar ihop alla nomineringar och föreslår sedan vilka som ska väljas. De utgår då från vissa riktlinjer som säger att det är bra om det finns en jämställdhet i gruppen som ska väljas, en geografisk spridning, personer av olika åldrar och erfarenheter. Valberedningens förslag presenteras sedan på årsmötet (eller förbundsmötet när det gäller förbundsstyrelsen) där alla medlemmar är inbjudna att vara med och rösta. Årsmötet (eller förbundsmötet) tar sedan det slutgiltiga beslutet om vilka som blir valda.

Hur nomineringar och val går till är reglerat i våra stadgar. Vill du fördjupa dig finns de här