Försäkringar för företagare

Musikerförbundet har i samarbete med Folksam tagit fram två företagsförsäkringar speciellt anpassade för dig som musikerföretagare

Vilken företagsförsäkring du ska välja beror på vilken bolagsform du har. Om du har enskild firma kan du teckna Företagsförsäkring för enskild firma. För alla andra bolagsformer, till exempel aktiebolag eller handelsbolag, finns vår Studio- och musikerföretagsförsäkring.
Försäkringen täcker företagets grejer i din arbetslokal, du har skydd på jobbresor i hela världen och skulle företaget bli skadeståndsskyldigt eller hamna i tvist finns också ansvars- och rättsskyddsförsäkring.

Varför teckna en företagsförsäkring?

Även om du jobbar hemifrån behövs en företagsförsäkring. Hemförsäkringen täcker inte företagets grejer även om du arbetar i bostaden. Hemförsäkringens reseskydd gäller inte heller när du gör resor i jobbet. Skulle företaget bli skadeståndsskyldigt eller hamna i tvist behövs också ansvars- och rättsskyddsförsäkring.
Båda våra företagsförsäkringar omfattar

  • egendomsförsäkring – försäkrar företagets egendom upp till valt försäkringsbelopp på angivet försäkringsställe. Tänk på att lokalen måste uppfylla gällande skyddskrav
  • avbrotts- och extrakostnadsförsäkring – ersätter extrakostnader efter egendomsskada
  • ansvarsförsäkring – om företaget blir skadeståndsskyldigt
  • rättsskyddsförsäkring – ersätter advokat- och rättegångskostnader vid tvist
  • tjänstereseförsäkring – reseskydd i hela världen
  • krisförsäkring – terapi efter skada

Försäkringspremien är avdragsgill i företaget.

Företagsförsäkring för enskild firma

Företagsförsäkring för enskild firma börjar med försäkringsbelopp från 100 000 kronor vilket ger en låg premie. Dessutom är självrisken för egendom kraftigt reducerad till endast 10 procent av basbeloppet.

Teckna Företagsförsäkring för enskild firma genom att fylla i en blankett (pdf) och mejla den till forsakring@musikerforbundet.se.

PREMIEN

Premiens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Kontakta en auktoriserad låssmed om du är osäker på skyddskraven för din lokal.
Försäkringsbelopp Premie Skyddsklass
100 000 kr 1 500 kr 1 eller 2
250 000 kr 2 100 kr 2
500 000 kr 3 900 kr 2
750 000 kr 4 800 kr 3
1 000 000 kr 6 000 kr 3

Studio- och musikerföretagsförsäkring

Om du driver ditt företag i en annan bolagsform än enskild firma (till exempel aktiebolag eller handelsbolag) kan du teckna vår Studio- och musikerföretagsförsäkring. Den är för dig som bedriver näringsverksamhet som juridisk person och som har max fem verksamma (inklusive ägare).

Teckna Studio- och musikerföretagsförsäkring genom att fylla i en blankett (pdf) och mejla den till forsakring@musikerforbundet.se.

PREMIEN

Premiens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Kontakta en auktoriserad låssmed om du är osäker på skyddskraven för din lokal.
Försäkringsbelopp Premie Skyddsklass
250 000 kr 3 200 kr 2
500 000 kr 4 200 kr 2
750 000 kr 5 500 kr 3
1 000 000 kr 6 600 kr 3

Vid skada

Om du själv eller ditt företag råkar ut för en skada ska du så snabbt som möjligt kontakta Musikerförbundet för anmälan. Anmälan ska ske inom ett år från det skadan upptäcks och senast ett år från det att skadan inträffade.

Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för ett inbrott, överfall eller annat brott.

Instrumentförsäkring för företagare

Som yrkesverksam företagare inom musikbranschen behöver du en försäkring om instrument eller andra tillbehör skadas eller blir stulna. Musikerförbundets medlemmar kan teckna en sådan för företagets instrument till en förmånlig premie.

Företagares egen försäkring – Teckna försäkringsskydd och tjänstepension hos FORA

Som företagare omfattas du inte av samma skydd som anställda med kollektivavtal. Du kan stärka ditt eget skydd genom att teckna Företagares egen försäkring genom Fora för att få arbetsskadeförsäkring, tjänstepension, sjukförsäkring och livförsäkring motsvarande kollektivavtal. Tjänstepensionen kan vara en stor del av din framtida pension som du kanske missar.

Först tecknar du ett grundavtal för att få en arbetsskadeförsäkring (TFA). Premien är 200 kronor per år (avdragsgill i rörelsen) och ger automatiskt ett skydd vid arbetsskada som gäller för dig själv och make, maka eller registrerade partner som också är verksamma i företaget.

Du kan sedan lägga till de övriga delarna i Företagares egen försäkring, till exempel tjänstepension och avtalsgrupplivförsäkring, till en premie som beräknas på din lön.

Mer pensionstips för företagare

Du som företagare kan få mer information angående pension hos Pensionsmyndigheten.
Är du nyfiken på hur din pensionsprognos ser ut kan du logga in på Minpension.se
Ett samarbete mellan staten och pensionsbolagen där du enkelt får koll på hela pensionen.

Kontakta en försäkringshandläggare

Du når din handläggare på tel. 08-587 060 00 eller forsakring@musikerforbundet.se. Uppge personnummer eller medlemsnummer om du mejlar.

Öppettider: Måndag–torsdag kl. 10–12 och 13–15.