Försäkringar för företagare

Genom medlemskapet i Musikerförbundet kan du teckna en försäkring speciellt anpassad för företagare.

Försäkringen täcker arbetsutrustning (till exempel instrument, datorer och mixerbord), stöld, brand, jobbresor med mera. Vilken företagsförsäkring du ska välja beror på vilken bolagsform du har. Om du har enskild firma kan du teckna Företagsförsäkring för enskild firma. För dig som driver ditt företag i en annan bolagsform, till exempel aktiebolag och handelsbolag, finns vår Studio- och musikerföretagsförsäkring.

Varför teckna en företagsförsäkring?

Även om du jobbar hemifrån behövs en företagsförsäkring. Hemförsäkringen skyddar nämligen inte arbetsredskap eller arbetsmaterial även om du arbetar i bostaden. En hemförsäkring gäller inte heller när du gör resor i jobbet.

Båda våra företagsförsäkringar omfattar

  • egendomsförsäkring
  • avbrotts- och extrakostnadsförsäkring
  • ansvarsförsäkring
  • rättsskyddsförsäkring
  • tjänstereseförsäkring
  • krisförsäkring.

Försäkringspremien är avdragsgill i företaget.

Företagsförsäkring för enskild firma

Vi erbjuder den förmånliga Företagsförsäkringen tillsammans med Folksam. En stor fördel är att du kan välja försäkringsbelopp redan från 100 000 kronor vilket ger en låg premie. Dessutom är självrisken för egendom kraftigt reducerad till endast 10 procent av basbeloppet. Premien är självklart avdragsgill i firman.

Teckna Företagsförsäkring för enskild firma genom att fylla i en blankett (pdf) och mejla den till forsakring@musikerforbundet.se.

PREMIEN

Premiens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Kontakta en auktoriserad låssmed om du är osäker på skyddskraven för din lokal.
Försäkringsbelopp Premie Skyddsklass
100 000 kr 1 500 kr 1 eller 2
250 000 kr 2 100 kr 2
500 000 kr 3 900 kr 3
750 000 kr 4 800 kr 3
1 000 000 kr 6 000 kr 3

Studio- och musikerföretagsförsäkring

Om du driver ditt företag i en annan bolagsform än enskild firma (till exempel aktiebolag och handelsbolag) kan du som studioägare eller musikerföretagare teckna en försäkring speciellt anpassad för ditt företag. Den är för dig som bedriver näringsverksamhet som juridisk person och som har max fem verksamma (inklusive ägare).

Teckna Studio- och musikerföretagsförsäkring genom att fylla i en blankett (pdf) och mejla den till forsakring@musikerforbundet.se. Spara ifylld blankett på datorn för framtida uppdateringar.

PREMIEN

Premiens storlek beror på vilket försäkringsbelopp du väljer. Kontakta en auktoriserad låssmed om du är osäker på skyddskraven för din lokal.
Försäkringsbelopp Premie Skyddsklass
250 000 kr 3 200 kr 2
500 000 kr 4 200 kr 2
750 000 kr 5 500 kr 3
1 000 000 kr 6 600 kr 3

Råkar du ut för en skada ska du anmäla den så snart som möjligt till Musikerförbundet som skickar dig en anmälan. Den måste vara Folksam tillhanda senast inom sex månader, annars förfaller rätten till ersättning.

Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller överfall.

Instrumentförsäkring för företagare

Som yrkesverksam företagare inom musikbranschen behöver du en försäkring om instrument eller andra tillbehör skadas eller blir stulna. Musikerförbundets medlemmar kan teckna en sådan för företagets instrument till en förmånlig premie.

Företagares egen försäkring

Som företagare omfattas du inte av samma skydd som anställda med kollektivavtal. Du kan stärka ditt eget skydd genom att teckna Företagares egen försäkring genom Fora för att få arbetsskadeförsäkring, tjänstepension, sjukförsäkring och livförsäkring motsvarande kollektivavtal.

Först tecknar du ett grundavtal för att få en arbetsskadeförsäkring (TFA). Premien är 200 kronor per år (avdragsgill i rörelsen) och ger ett automatiskt ett skydd vid arbetsskada som gäller för dig själv och make, maka eller registrerade partner som också är verksamma i företaget.

Du kan sedan lägga till de övriga delarna i Företagares egen försäkring, till exempel tjänstepension och avtalsgrupplivförsäkring, till en premie som beräknas på din lön.

 

Kontakta en försäkringshandläggare

Du når din handläggare på tel. 08-587 060 00 eller forsakring@musikerforbundet.se. Uppge personnummer eller medlemsnummer om du mejlar.

Öppettider: Måndag–torsdag kl. 10–12 och 13–15.