Sammanställning av stödåtgärder m.a.a. COVID-19

Corona-krisen har drabbat musikbranschen med full kraft. Musiker, artister, tekniker och stagehandspersonal har förlorat stora delar av sin försörjning och de befintliga skyddsnäten är inte alltid optimala för verksamma inom musikbranschen.

För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för anställda och företagare har regeringen beslutat om ett antal åtgärder som kan underlätta för dig som arbetar i musikbranschen.

Under respektive kategori nedan har vi gjort en sammanställning av förslagen.

 

Särskilt stöd för vissa branscher

Regeringen har dessutom beslutat att avsätta 500 miljoner i ett särskilt stöd till kulturen. Det har ännu inte klargjorts hur dessa medel ska fördelas. Så fort det finns ytterligare information om detta så kommer vi förmedla den till er.