Information om stödåtgärder m.a.a. COVID-19

Corona-krisen har drabbat musikbranschen mycket hårt. Musiker, artister, tekniker och stagehandspersonal har förlorat stora delar av sin ordinarie försörjning.

Regeringen har beslutat om ett antal åtgärder i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna för de som drabbas av corona eller åtgärderna för att minska smittspridningen.

Nedan finns ett antal länkar till aktuell information hos några av de myndigheter som hanterar stöd för dig som arbetar i musikbranschen.

Konstnärsnämndens guide för yrkesverksamma konstnärer, innehåller sammanställd information om olika stöd och åtgärder
https://www.konstnarsnamnden.se/konstnarsguiden

Bidrag från Kulturrådet
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/

Regeringens information för kulturaktörer
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-kulturaktorer/

Regeringens information för företagare
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Regeringens information för anställda och arbetssökande
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/for-anstallda-och-arbetssokande-med-anledning-av-covid-19/


Vi rekommenderar alla att läsa igenom informationen på respektive myndighets hemsida. Där kan du också finna kontaktuppgifter om du har följdfrågor. Du som är medlem i Musikerförbundet är alltid välkommen att höra av dig till oss för ytterligare vägledning.

 

Här kan du läsa mer om A-kassan.
https://www.musikerforbundet.se/krispaket-a-kassa/

Här kan du läsa mer om Musikerförbundets krisfond
https://www.musikerforbundet.se/musikerforbundets-krisfond/