Musikerförbundets Krisfond

Med anledning av covid-19s förödande konsekvenser för den svenska livescenen upprättade Musikerförbundet en krisfond i mars 2020. Syfte var att dela ut stipendier till musiker, artister och scenarbetare som lidit ekonomisk skada av COVID-19 pandemin.

I och med att pandemin nu är över delas inte längre några krisstipendier ut. Istället går det bra att ansöka om tex Musikerförbundets stipendium.

Musikerförbundets stipendium

Musikerförbundets stipendiefond delar årligen ut stipendier och studiebidrag. Syftet är att stimulera och underlätta utbildning för kulturfrämjande ändamål inom förbundets verksamhetsområde. De har alltså inte karaktären av understöd eller projektbidrag och är heller inte avsedda för instrumentinköp eller liknande.

Endast medlemmar i Musikerförbundets stipendium kan söka. Besluten fattas av ordinarie förbundsmöte innan sista maj efter beredning och förslag från stipendiekommittén.

Maila din ansökan till stipendium@musikerforbundet.se.

Ansökningsblanketten finns att ladda ned på Dina medlemssidor. Du hittar blanketten under fliken Mina Grupper. Är du inte medlem? Bli medlem idag!

Sist ansökningsdag är 15 april.

Tips på fler stipendier du kan söka hittar du här: Musikstipendier A-Ö